Spring til indhold

Hvad er din pligt

Er du i tvivl om, hvorvidt de ydelser, du modtager er lovlige, har du pligt til at kontakte kommunen.

Ændringer i dine personlige forhold

Det er vigtigt, at du meddeler til kommunen, hvis der sker ændringer i dine personlige forhold.

Det kan fx være din folkeregisteradresse, som skal være den adresse, du opholder dig/sover på, eller økonomiske forhold, som du har ændringer til.