Spring til indhold

Søg om økonomisk støtte

Du kan via nedenstående selvbetjeningsløsning, søge om følgende ydelser:

  • Hjælp til forsørgelse
  • Særlig Støtte
  • Danskbonus
  • Enkeltydelse
  • Ledighedsydelse under ferie

Søg om økonomisk støtte

 Nedenfor finder du vejledninger til løsningen: