Spring til indhold

Hvornår er du studerende/uddannelsessøgende

Du er studerende/uddannelsessøgende, når du:

  • Har afsluttet en grunduddannelse (fx handelsskole eller teknisk skole) og har en læreplads.

  • Har afsluttet en grunduddannelse (fx handelsskole eller teknisk skole) og har mulighed for at kunne begynde i skolepraktik indenfor 2-3 måneder, hvis det ikke er lykkes dig at finde en læreplads forinden.

  • Var studerende før sommerferien og fortsætter dit studium efter sommerferien.

  • Var studerende før sommerferien på en adgangsgivende uddannelse (fx gymnasium) og søger om optagelse på en videregående uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også, selvom du endnu ikke har fået besked om, at du er optaget på den videregående uddannelse.

  • Har orlov fra din uddannelse