Spring til indhold

Hvis du er enlig forsørger under 30 år

Hvis du er under 30 år, er i gang med en uddannelse og enlig forsørger har du mulighed for at søge om et behovsbestemt tillæg (enkeltydelse) i perioden mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelser.

Det er en betingelse, at du ikke har mulighed for at få uddannelsesstøtte efter SU-loven.