Spring til indhold

Ydelsen i et ressourceforløb

HVIS DU HAR FÅET SYGEDAGPENGE

Modtog du sygedagpenge, før du blev godkendt til et ressourceforløb, svarer din ressourceforløbsydelse til det, du har fået i sygedagpenge.

På det tidspunkt hvor dine sygedagpenge ville være ophørt, vil din ressourceforløbsydelse svarende til sygedagpengesatsen også ophøre. Du vil herefter overgå til den sats, der svarer til kontanthjælpssatsen. Er perioden for dine sygedagpenge blevet forlænget, vil du først overgå til kontanthjælpssatsen, når denne periode udløber.

Er du overgået fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb, vil ressourceforløbsydelsen svare til kontanthjælpssatsen.

HVIS DU HAR FÅET FØRTIDSPENSION 

Er du førtidspensionist, og er du blevet godkendt til et ressourceforløb, vil du bevare din førtidspension under ressourceforløbet.

Når ressourceforløbet afsluttes, vil der blive taget stilling til, om du fortsat skal modtage førtidspension, eller om du skal overgå til en anden ydelse for eksempel revalidering.

HVIS DU HAR FÅET KONTANTHJÆLP

Kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et ressourceforløb, modtager den ydelse, de modtog forud for visitationen. 

Se gældende satser

HVIS DU HAR FÅET LEDIGHEDSYDELSE

Modtog du ledighedsydelse, før du blev godkendt til et ressourceforløb, svarer din ressourceforløbsydelse til det, du har fået i ledighedsydelse.