Spring til indhold

Ressourceforløb

 • Målgruppen er personer med så komplekse problemer, at vejleder i Jobcenteret mener, der er behov for en særlig vurdering og eventuel indsats, der går på tværs af beskæftigelse/uddannelse, social- og sundhedsområdet.

 • Dette gælder for personer, der som udgangspunkt har været længerevarende på offentlig forsørgelse – fx sygedagpenge eller kontanthjælp og som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

 • Personer der har deltaget i flere job- eller uddannelsesrettede indsatser (fx ved hjælp af jobplan, revalidering eller sygedagpengeopfølgning), uden at det har bragt dem tættere på uddannelse eller job kan også være i målgruppen.

 • Hvis du er under 40 år, er det ofte ikke muligt at få førtidspension. Du kan muligvis få et ressourceforløb - og det er uanset din alder.

Læs mere om ressourceforløb på borger.dk

Indhold i et ressourceforløb

Har du betydelige problemer ud over ledighed, kan det være, at du kan blive godkendt til et ressourceforløb. Tilbuddene sættes sammen og koordineres på tværs af de forskellige områder i kommunen. 

Du vil blive tilknyttet en fast kontaktperson, der hjælper med at få de forskellige områder til at arbejde sammen til din fordel. Et ressourceforløb varer mellem 1 og 5 år og kan fx indeholde:

 • Kurser i at håndtere stress og angst
 • Tildeling af støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Behandling for misbrug
 • Motions- og sundhedstilbud
 • Støtte og rådgivning fra coach, terapeut eller psykolog
 • Mentorstøtte  

Ydelsen i et ressourceforløb

HVIS DU HAR FÅET SYGEDAGPENGE

Modtog du sygedagpenge, før du blev godkendt til et ressourceforløb, svarer din ressourceforløbsydelse til det, du har fået i sygedagpenge.

På det tidspunkt hvor dine sygedagpenge ville være ophørt, vil din ressourceforløbsydelse svarende til sygedagpengesatsen også ophøre. Du vil herefter overgå til den sats, der svarer til kontanthjælpssatsen. Er perioden for dine sygedagpenge blevet forlænget, vil du først overgå til kontanthjælpssatsen, når denne periode udløber.

Er du overgået fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb, vil ressourceforløbsydelsen svare til kontanthjælpssatsen.

HVIS DU HAR FÅET FØRTIDSPENSION 

Er du førtidspensionist, og er du blevet godkendt til et ressourceforløb, vil du bevare din førtidspension under ressourceforløbet.

Når ressourceforløbet afsluttes, vil der blive taget stilling til, om du fortsat skal modtage førtidspension, eller om du skal overgå til en anden ydelse for eksempel revalidering.

HVIS DU HAR FÅET KONTANTHJÆLP

Kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et ressourceforløb, modtager den ydelse, de modtog forud for visitationen. 

Se gældende satser

HVIS DU HAR FÅET LEDIGHEDSYDELSE

Modtog du ledighedsydelse, før du blev godkendt til et ressourceforløb, svarer din ressourceforløbsydelse til det, du har fået i ledighedsydelse.

Behandling af ressourceforløbsager

Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der kan træffes endelig afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Rehabiliteringsteamet har tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante dele af kommunen, herunder:

 • Beskæftigelsesområdet

 • Socialområdet, herunder socialpsykiatrien

 • Sundhedsområdet

 • Undervisningsområdet

Derudover sidder der en repræsentant fra Regionen i teamet – en såkaldt sundhedskoordinator – som fx kan være en socialmediciner.