Spring til indhold

Bolig til flygtninge

  • Vi sørger for en bolig, når du og din familie ankommer til kommunen som flygtninge.
  • Nogle boliger er midlertidige og andre er permanente.
  • Den permanente bolig skal være passende i størrelse, pris og beliggenhed.
  • De første tre år, du er i Danmark, skal du blive boende i Vordingborg Kommune.
  • Du og din familie må dog gerne finde en anden bolig i Vordingborg Kommune.
  • Du får kun ét tilbud om en permanent bolig.

BOLIGSELSKAB 

Hvis du ønsker det, kan Integrationsteamet hjælpe dig med at blive skrevet op i et boligselskab.