Spring til indhold

Hvorfor ryddes der ikke sne på alle veje i et område på en gang

  • Vi har ca. 1000 km. kommunale veje i Vordingborg Kommune. Vi har ikke mulighed for at sikre, at alle veje er ryddet for sne samtidig. Derfor er alle kommunale veje inddelt i 4 vinterklasser. Vinterklasserne prioriterer vejene efter deres trafikale betydning. Gennemfartsveje og andre større, befærdede veje ryddes for sne og saltes først, mens mindre lokale veje og villaveje ryddes for sne sidst.
  • Vi salter typisk ikke på de mindre lokale veje og villaveje. Når det sner eller fyger kraftigt i en længere periode, kan det betyde, at vi skal bruge alle vores maskiner til at sikre, at de større veje er farbare. Der betyder, at der ikke bliver ryddet sne på de mindre lokale veje og villaveje, før snevejret stopper eller fygningen aftager.
  • Hvis der ikke er ryddet sne på din vej, kan det altså være en indikation på, at de større veje i dit lokalområde heller ikke med sikkerhed er farbare og ryddet for sne.
  • I vores vinterregulativ kan du læse mere om prioriteringen af veje i vinterklasser. Du finder link til regulativet til højre.