Spring til indhold

Hvem skal renholde en privat fællesvej?

  • De samme, som er forpligtet til at vedligeholde vejen, skal også fjerne ukrudt og affald m.v., samt renholde grøfter, nedløbsriste og rørgennemløb.