Spring til indhold

Studieflex

STUDIEFLEX

Seneste nyt:

Kommunens Klima- og Teknikudvalg besluttede på deres møde den 4. maj 2022, at Studieflex-ordningen nedlægges ved udløbet af skoleåret 2021/22.

Derfor er det ikke længere muligt at ansøge om Studieflex.


Hvis du bor langt fra dit uddannelsessted, så kan du måske blive kørt gratis til og fra uddannelse med en vogn fra Flextrafik. Vi kalder ordningen for Studieflex.

Tilbuddet gælder for dig, som er optaget i folkeskolens 10. klasse eller går på en ungdomsuddannelse i skoleåret 2021/22.

Du kan ansøge om kørsel med Studieflex, hvis:

 • Du har bopæl i Vordingborg Kommune
 • Du er under 30 år
 • Du bruger mere end 60 minutter til eller fra uddannelse, målt efter Rejseplanen
 • Hvis du går på en af disse uddannelsessteder:
  • Vordingborg gymnasium og HF
  • ZBC
  • Absalon
  • VUC Storstrøm
  • TAMU Vordingborg
  • EUC
  • FGU
  • klassecenteret i Vordingborg

Hvis du går på et andet uddannelsessted uden for kommunen og bruger toget fra Vordingborg eller Lundby station, kan du også søge. Din befordringstid vil dog kun blive beregnet fra din bopæl til stationen, enten i Lundby eller Vordingborg.

Du må kun køre 2 ture om dagen på skoledage. Misbrug af ordningen vil medføre øjeblikkelig udelukkelse.

Du bestiller selv turene i Flextrafiks app.  

Dit tilbud om kørsel varer indtil skolesommerferien i 2022 eller til du evt. tidligere stopper på uddannelsen. 

Formålet med ordningen er at øge motivationen hos unge til at gennemføre en uddannelse, på trods af lang transporttid.