Spring til indhold

Kørsel ved akutbehov for lægebehandling

  • Ved akut behov for lægebehandling uden for lægernes konsultationstid kan du få gratis kørsel til vagtlæge, hvis du bor i kommunen og i forvejen er godkendt til gratis kørsel til læge.
  • Akutordningen omfatter også borgere fra andre kommuner, som kan opfylde kravene om gratis kørsel, og som kan køre siddende.
  • Du skal ringe til Kørselskontoret på telefon 55 36 25 60. Uden for Kørselskontorets åbningstid vil en telefonstemme bede dig taste 1, hvorefter du omstilles til en vagtcentral, som behandler din henvendelse.