Spring til indhold

Du kan ikke få gratis kørsel hvis:

  • Du kan ikke få gratis kørsel til læge, speciallæge og vagtlæge, hvis du kan benytte kollektiv trafik, herunder Flextur. Flextur kan bestilles alle dage 8-18 på telefon 70 26 27 27. Flextur kører til og fra alle adresser i Vordingborg Kommune. Såfremt du kan gå ud til kantstenen af vejen hvor du bor, vurderer vi, at du kan benytte Flextur.
  • Hvis du har en praktiserende læge, som har konsultation længere borte end 15 km, kan det skyldes, enten, at du selv har valgt denne læge, hvorved du selv er blevet ansvarlig for befordringen, eller, at  regionen har henvist dig, fordi der ikke er en ledig konsultation indenfor 15 km. I dette tilfælde overtager regionen ansvaret for befordringen.