Spring til indhold

Flextur udgår - Flextrafik består

Flextur ophører som åbent tilbud i Vordingborg Kommune pr. 1. september 2023.

De øvrige kørselsordninger til visiterede borgere i Vordingborg Kommune fortsætter som hidtil. Det gælder både kommunal lægekørsel og "Flexhandicap" og "Flexpatient". Det betyder at der stadig er hjælp til kørsel til læge og forskellige behandlinger efter visitation.

  • Kommunens lægekørsel er for kommunens visiterede kørsel til læge/speciallæge for personer, der ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Tilbuddet skal søges hos Vordingborg Kommune.
  • Flexhandicap er en transportmulighed for svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagsynede. Tilbuddet skal søges hos Vordingborg Kommune.
  • Flexpatient er for kørsel til sygehus for personer, der ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Tilbuddet skal søges hos Region Sjælland.
  • Læs nærmere om, hvordan tilbud søges mv. her på hjemmesiden.