Spring til indhold

Hvem skal vedligeholde en privat fællesvej i byområde?

  • Ejerne af de tilgrænsende ejendomme, uanset om de har vejret til vejen.
  • Som hovedregel betyder det, at grundejerne vedligeholder vejen ud for egen ejendom.