Spring til indhold

Handicapkørsel

  • Handicapkørsel er ikke kommunal kørsel, men er en særlig del af den kollektive trafik.
  • Ansøgning og godkendelse til ordningen om handicapkørsel sker hos Kørselskontoret.
  • Når du er godkendt, skal du bestille ture hos Flextrafik.