Spring til indhold

Folkeskoleelever

  • Folkeskoleelever befordres til og fra skolerne i busser ejet af busoperatører, som har indgået kontrakt med kommunen.
  • Befordringsberettigede folkeskoleelever skal tilmelde sig befordring i det kommende skoleår ved tilmelding på kommunens hjemmeside i april måned.
  • Skolebusruterne dannes efter disse elever, som vil modtage et skolebuskort.
  • Alle andre ikke-befordringsberettigede uddannelsessøgende elever i kommunen medtages i skolebusserne, hvis der er plads.