Spring til indhold

Visitering og bestilling

  • Den kommunale kørsel indeholder de ordninger, som kommunen er forpligtiget til at levere ifølge loven eller ved de beslutninger, som er truffet i Kommunalbestyrelsen. 
  • Deltagelse i ordningerne for individuel kommunal kørsel forudsætter, at du opfylder lovens eller kommunens bestemmelser.
  • Når du er godkendt til individuel kørsel, så kan du få kørsel med de kommunale vogne. Kørslen planlægges hos Kørselskontoret.

Handicapkørsel

  • Handicapkørsel er ikke kommunal kørsel, men er en særlig del af den kollektive trafik.
  • Ansøgning og godkendelse til ordningen om handicapkørsel sker hos Kørselskontoret.
  • Når du er godkendt, skal du bestille ture hos Flextrafik.

Folkeskoleelever

  • Folkeskoleelever befordres til og fra skolerne i busser ejet af busoperatører, som har indgået kontrakt med kommunen.
  • Befordringsberettigede folkeskoleelever skal tilmelde sig befordring i det kommende skoleår ved tilmelding på kommunens hjemmeside i april måned.
  • Skolebusruterne dannes efter disse elever, som vil modtage et skolebuskort.
  • Alle andre ikke-befordringsberettigede uddannelsessøgende elever i kommunen medtages i skolebusserne, hvis der er plads.