Spring til indhold

Studieflex

Hvis du bor langt fra dit uddannelsessted, så kan du måske blive kørt gratis til og fra uddannelse med en vogn fra Flextrafik. Vi kalder ordningen for Studieflex.

Tilbuddet gælder for dig, som går på en ungdomsuddannelse i skoleårene 2019/20 og 2020/21.

Du kan ansøge om kørsel med Studieflex, hvis:

  • Du har bopæl i Vordingborg Kommune
  • Du er under 30 år
  • Du bruger mere end 1 time til eller fra uddannelse, målt efter Rejseplanen

Hvis du går på en af disse uddannelser:

  • Vordingborg gymnasium og HF
  • ZBC
  • Absalon
  • VUC Storstrøm
  • TAMU Vordingborg
  • EUC
  • FGU

Hvis du går på en anden uddannelse uden for kommunen og bruger toget fra Vordingborg eller Lundby station, kan du også søge. Din befordringstid vil dog kun blive beregnet fra din bopæl til stationen, enten i Lundby eller Vordingborg.

Vi behandler de modtagne ansøgninger ved hvert månedsskifte. Du kan forvente at få svar senest den 5. i den efterfølgende måned efter du har ansøgt.

Vi vil tilbyde gratis kørsel til de studerende, som bruger længst tid til befordring, målt efter Rejseplanen. Vi anslår, at vi indenfor vores budget kan tilbyde kørsel til ca. 30 studerende.

Vi opretter en venteliste til de, som i første omgang ikke er blandt de heldige.

Hvis du bliver tilbudt kørsel, vil du modtage instruktion om, hvorledes du bestiller og afbestiller kørslen. Dit tilbud om kørsel varer indtil juni 2021 eller du stopper på uddannelsen.

Ansøg om Studieflex

Vordingborg Kommune har fået tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at gennemføre et forsøgsprojekt i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og Flextrafik. Formålet er at øge motivationen hos unge til at gennemføre en uddannelse, på trods af lang transporttid.

Bemærk, at vi den 16. september 2019 har ændret i ansøgningskriterierne, således at flere nu kan ansøge.