Spring til indhold

Studieflex

Studieflex

Hvis du bor langt fra dit uddannelsessted, så kan du måske blive kørt gratis til og fra uddannelse med en vogn fra Flextrafik. Vi kalder ordningen for Studieflex.

Tilbuddet gælder for dig, som går på en ungdomsuddannelse i skoleåret 2021/22.

Du kan ansøge om kørsel med Studieflex, hvis:

 • Du har bopæl i Vordingborg Kommune
 • Du er under 30 år
 • Du bruger mere end 60 minutter til eller fra uddannelse, målt efter Rejseplanen
 • Hvis du går på en af disse uddannelsessteder:
  • Vordingborg gymnasium og HF
  • ZBC
  • Absalon
  • VUC Storstrøm
  • TAMU Vordingborg
  • EUC
  • FGU

Hvis du går på et andet uddannelsessted uden for kommunen og bruger toget fra Vordingborg eller Lundby station, kan du også søge. Din befordringstid vil dog kun blive beregnet fra din bopæl til stationen, enten i Lundby eller Vordingborg

Du kan ansøge her:  Ansøg om Studieflex

Vi behandler de modtagne ansøgninger ved hvert månedsskifte. Du kan forvente at få svar senest den 5. i den efterfølgende måned efter du har ansøgt.

Hvis du opfylder kriterierne, kan du blive kørt fra din bopæl (folkeregisteradresse) til uddannelsesstedet om morgenen og retur igen om eftermiddagen.

Du må kun køre 2 ture om dagen på skoledage. Misbrug af ordningen vil medføre øjeblikkelig udelukkelse.

Du bestiller selv turene i Flextrafiks app.  

Dit tilbud om kørsel varer indtil skolesommerferien i 2022 eller til du evt. tidligere stopper på uddannelsen.

 

Vordingborg Kommune fik i skoleårene 2019/20 og 2020/21 tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at gennemføre et forsøgsprojekt med StudieFlex. Grundet Corona har Vordingborg kommunes kommunalbestyrelse besluttet at forlænge ordningen i skoleåret 2021/22.

Formålet med ordningen er at øge motivationen hos unge til at gennemføre en uddannelse, på trods af lang transporttid.