Spring til indhold

Studieflex

Studieflex

Hvis du bor langt fra dit uddannelsessted, så kan du måske blive kørt gratis til og fra uddannelse med en vogn fra Flextrafik. Vi kalder ordningen for Studieflex.

Tilbuddet gælder for dig, som går på en ungdomsuddannelse i skoleåret 2021/22.

Du kan ansøge om kørsel med Studieflex, hvis:

 • Du har bopæl i Vordingborg Kommune
 • Du er under 30 år
 • Du bruger mere end 1 time til eller fra uddannelse, målt efter Rejseplanen
 • Hvis du går på en af disse uddannelsessteder:
  • Vordingborg gymnasium og HF
  • ZBC
  • Absalon
  • VUC Storstrøm
  • TAMU Vordingborg
  • EUC
  • FGU

Hvis du går på et andet uddannelsessted uden for kommunen og bruger toget fra Vordingborg eller Lundby station, kan du også søge. Din befordringstid vil dog kun blive beregnet fra din bopæl til stationen, enten i Lundby eller Vordingborg

 

Du kan fra 15. juli 2021 ansøge på hjemmesiden www.vordingborg.dk/studieflex

Bemærk: Du skal ansøge igen, selv om du tidligere er blevet godkendt

Vi behandler de modtagne ansøgninger ved hvert månedsskifte. Du kan forvente at få svar senest den 5. i den efterfølgende måned efter du har ansøgt.

Vi vil tilbyde gratis kørsel til de studerende, som bruger længst tid til befordring, målt efter Rejseplanen. Vi anslår, at vi indenfor vores budget kan tilbyde kørsel til ca. 30 studerende. Vi opretter en venteliste til de, som i første omgang ikke er blandt de heldige.

Hvis du bliver tilbudt kørsel, vil du modtage instruktion om, hvorledes du bestiller og afbestiller kørslen. Dit tilbud om kørsel varer indtil skolesommerferien i 2022 eller til du stopper på uddannelsen.

Ansøg om Studieflex her

 

Vordingborg Kommune fik tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at gennemføre et forsøgsprojekt med StudieFlex i skoleårene 2019/20 og 2020/21. Grundet Corona har Vordingborg kommunes kommunalbestyrelse besluttet at forlænge ordningen i skoleåret 2021/22.

Formålet med ordningen er at øge motivationen hos unge til at gennemføre en uddannelse, på trods af lang transporttid.