Spring til indhold

Kan jeg blive godkendt efter jeg har fået et afslag?

  • Hvis din evne til at gå og befordre dig selv er ændret væsentligt efter du har modtaget et afslag på gratis kørsel til læge, speciallæge og vagtlæge, kan du ringe til Kørselskontoret igen. Dette gælder også, såfremt du efter en tidsbegrænset godkendelse, fortsat mener, at du har behov for gratis kørsel.
  • Du vil blive telefonvisiteret af en medarbejder fra Kørselskontoret. Hvis du i din nye situation tilsyneladende opfylder kravene til gratis kørsel, vil dit kørselsbehov blive betjent midlertidigt, indtil vi har foretaget en endelig afgørelse.
  • Efter telefonvisiteringen sender vi et spørgeskema til dig. Hvis vi vurderer, at dine nye oplysninger i spørgeskemaet opfylder lovens krav til gratis kørsel, vil du blive godkendt til gratis kørsel, enten tidsbegrænset (6 måneder) eller uden tidsbegrænsning.
  • Såfremt vi vurderer, at du efter en tidsbegrænset godkendelse stadig opfylder lovens krav til gratis kørsel, vil du få en godkendelse uden tidsbegrænsning.
  • Hvis vi vurderer, at dine oplysninger i spørgeskemaet ikke opfylder lovens krav til gratis kørsel, vil du ikke blive godkendt.
  • Hvis vi er i tvivl om dine oplysninger i spørgeskemaet, vil vi indkalde dig til en personlig aftale. Vores sagsbehandlingstid er normalt 4 uger. Dog kan det tage op til 4 måneder, såfremt vi skal indkalde dig til en personlig samtale.
  • Såfremt vi skal udsende mere end et spørgeskema, som ikke returneres inden den fastsatte frist, vil du modtage et brev om, at den gratis midlertidige kørsel ophører.