Spring til indhold

Du kan få gratis kørsel hvis

  • Du er førtids- eller folkepensionist og har bopælsadresse i kommunen.
  • Du er medlem af sygesikringsgruppe 1. Det betyder, at der på dit sygesikringsbevis skal stå 1, og at du er tilmeldt en fast læge/lægehus.
  • Din gang-evne er så reduceret, at du ikke kan benytte kollektiv trafik, herunder Flextur
  • Hvis vi godkender dig til kørsel til egen praktiserende læge, vil du også have mulighed for at blive kørt til nærmeste speciallæge.