Spring til indhold

Vederlagsfri fysioterapi til børn

Vederlagsfri fysioterapi til børn er et tilbud for børn med et varig svært fysisk handicap eller med en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.

Vederlagsfri fysioterapi gives for at forbedre, vedligeholde og forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn.


Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi gives til børn og voksne, der opfylder en række fastsatte kriterier. Hvis kriterierne er opfyldt, kan egen læge give en henvisning til vederlagsfri fysioterapi.

Man kan frit vælge mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos Træning og Rehabilitering i Vordingborg Kommune eller en privatpraktise­rende fysioterapeut. Der gives ikke kørsel eller kørselsgodtgørelse.
 

Træning og Rehabiliterings tilbud om vederlagsfri fysioterapi

Træning og Rehabilitering har særligt uddannede børneterapeuter, der tilbyder træning og behandling, der i størst mulige omfang in­tegreres i barnets hverdag. Der udarbejdes altid en behandlings­plan efter de gældende anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter.

Følgende aktiviteter kan indgå i tilbuddet

- Undersøgelser og tests

- Opstilling af mål for indsatsen

- Motorisk træning

- Træning af hverdagsaktiviteter

- Manuel behandling

- Vejledning og rådgivning

- Deltagelse i tværfagligt samarbejde

- Udarbejdelse af status på forløbet

 
Hvor kan træningen foregå?

Træningen kan foregå forskellige steder, eksempelvis i Træning og Rehabiliterings lokaler, i barnets daginstitution/skole eller i hjemmet. Børneterapeuterne vurderer hvilket sted, der er bedst egnet for det enkelte barn.

Der gives op til 20 behandlinger pr. henvisning. Undervejs og ef­ter forløbet vurderer børneterapeuten det videre behov og tager stilling til, om der skal være pause i forløbet, om træningen skal fortsætte eller om den kan afsluttes.

Selvom barnet har et varigt handicap, er det vores erfaring, at det kan være gavnligt med pauser i det fysioterapeutiske forløb. Pauser kan være en del af behandlingsplanen med fokus på egentræning, men kan også vælges, når barnet viser behov for det. Pauserne forekommer altid på baggrund af en terapeutfaglig vurdering.
 

Yderligere information

Hvis du ønsker at dit barn skal modtage sin træning hos os, du har spørgsmål eller blot vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Koordinerende børnefysioterapeut Tine Maj Sørensen på telefon nr.: 29 38 71 75 eller via mail: traening@vordingborg.dk, att. Børneterapeuterne