Spring til indhold

Når vi modtager en indstilling

Terapeuterne kontakter forældrene for enten at inviterer til en samtale eller undersøgelse på sundhedscentret. ELLER terapeuten kontakter forældrene for at aftale hvem der skal kontaktes - f.eks. pædagog i institution eller lærer på skolen. Barnet vurderes ud fra test og/eller observation.

Hvis vurderingen viser at det er relevant bliver barnet tilbudt et individuelt tilrettelagt forløb, der kan spænde over vejledning, holdtræning og individuel træning.
Forløbet vil blive varetaget af en ergo- eller fysioterapeut med særlig viden på området.

Det er en forudsætning at barnet (under hensyntagen til alder) er motiveret og I som forældrene er indstillet på et aktivt samarbejde – herunder at varetage delelementer af træningen hjemme.

Tilbuddet er gratis, men I skal selv sørge for transport.