Spring til indhold

Kræft

ET TILBUD TIL DIG, SOM HAR ELLER HAR HAFT KRÆFT. FORMÅLET ER AT STØTTE OG INSPIRERE DIG TIL AT ARBEJDE MED DIT HELBRED OG LIVSKVALITET I HVERDAGEN.

KRÆFT - AT LEVE MED KRÆFT
Kurset indledes med en afklarende samtale med en sygeplejerske og en fysioterapeut. Under denne samtale planlægger vi, hvad du konkret har brug for af viden og fysisk træning. Vi lægger en plan for dit forløb, sætter mål og aftaler hvornår vi følger op på de opsatte mål. At få stillet en kræftdiagnose medfører ofte store forandringer for den enkelte og dennes pårørende. På kurset vil vi med hjælp fra fagpersoner og samvær med ligestillede forsøge at give dig redskaber til at håndtere reaktionerne på disse forandringer.

Mange oplever:

 • Nedtrykthed og isolation
 • Angst for død og tilbagefald
 • Sorg over at have mistet det, der var før.

Du og gruppen har stor indflydelse på, hvad der undervises i. Emnerne kunne være:

 • Psykologiske, fysiske og sociale problemer under
  behandling for kræft
 • Senfølger efter afsluttet behandling
 • Psykiske reaktioner i forbindelse med kræft og
  behandling
 • Sociale rettigheder
 • Samliv, seksualitet og ændret kropsopfattelse

MOTION OG KRÆFT
Regelmæssig fysisk aktivitet mindsker nogle af de gener, man kan få i forbindelse med kræftsygdom og behandling.

Ofte bevæger kræftpatienter sig ikke nok under og efter behandling. Det kan medføre nedsat kondition, muskelstyrke samt nedsat energi.
Det er derfor en god idé at få bragt fysisk aktivitet ind i din dagligdag og dermed komme bedre igennem sygdoms-, behandlings- og efterforløbet. Det vil vi gerne hjælpe dig med!

Formålet med den fysiske træning er:

 • At gavne sundheden generelt og at forbedre
  kondition og muskelstyrke
 • At styrke immunforsvaret
 • At øge fysisk og psykisk velvære og at give mere
  energi
 • At mindske bivirkninger, kvalme, træthed, angst og
  depression
 • At lære dig ”din nye krop at kende”
 • At give bedre livskvalitet.

Træningen tilrettelægges efter din og gruppens ønsker, behov og formåen. Vi laver gymnastik, balanceøvelser og konditionstræning. Vi går/løber ture med og uden stave, spiller bold, synger og meget andet, og som i anden træning afsluttes der med en god snak i 3. halvleg.

KURSETS OPBYGNING
Tilbuddets varighed er behovsbestemt og tilrettelægges ved
afklarende samtalen. Kurset er gratis og afholdes mandage i Vordingborg og torsdag i Stege.

VORDINGBORG:
Brænderigården, Algade 104, ind via Glambæksvej, 4760 Vordingborg
STEGE: 
Sundhedscenter Stege, Peblingerende 2, indgang 1, 4780 Stege

TILMELDING
Har du en kræftdiagnose og er interesseret i at deltage på kurset, skal du henvende dig til egen læge eller din læge på sygehuset for at få en henvisning til kurset.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:

Sygeplejerske Helle Bagger Olsen
Telefon 24 67 06 76 

Sygeplejerske Lisbet Trøstrup
Telefon 29 38 71 35

E-mail: traening@vordingborg.dk

TIL LÆGER
Henvisningsinformation findes på sundhed.dk/soft