Spring til indhold

Netværksgruppe for pårørende til senhjerneskadede

Træning og Rehabilitering har et særligt tilbud til dig, der er pårørende til en person med senhjerneskade.

Måske oplever du - som mange andre pårørende - at livet ændres, når der opstår en hjerneskade. Du kan føle, at du skal være stærk og have styr på tingene og at du påtager dig flere og flere opgaver i hverdagen. At din relation til den ramte ændres. Du kan også føle dig isoleret og trist.

ET TILBUD, DER STYRKER
Mange pårørende har glæde af at være i netværk med mennesker, der står i samme situation og med samme udfordringer. Samtidig er det værdifuldt at få ny viden og have mulighed for løbende at tale med professionelle om den nye hverdag.

Derfor har vi oprettet dette tilbud, der giver dig:

  • Øget viden om hjerneskade og mulighed for at stille spørgsmål til erfarne professionelle med viden indenfor området. Det er alle professionelle, der har forståelse for din situation.
  • Et frirum, hvor du kan blive støttet i at tackle udfordringerne samt få overblik over dine egne ressourcer og hvordan du bruger dem bedst muligt.
  • Et stærkt netværk og mulighed for at tale med andre i lignende situation, også med mulighed for at dele erfaringer og få tips til hverdagen.

Forløbet består af en god blanding af oplæg fra forskellige fagpersoner og dialog mellem deltagerne. Undervejs i forløbet kommer du til at møde både hjerneskadekoordinator, fysioterapeut, sygeplejerske og en række andre fagpersoner. På møderne sikrer vi, at der er plads til alle i trygge rammer, hvor vi også arbejder under tavshedspligt.

HVOR OG HVORNÅR
8 tirsdage kl. 15.30-17.00

Første gang 19. februar, herefter hver tirsdag i 7 uger

TILMELDING
Du kan høre mere eller tilmelde dig forløbet hos hjerneskadekoordinator Louise Klemensen på tlf. 21 36 33 66 eller lokl@vordingborg.dk senest d. 6/2 2019.

Bemærk: Du skal være bosat i Vordingborg Kommune for at kunne gøre brug af tilbuddet.