Spring til indhold

Hjerneskadekoordinator

Vordingborg Kommune har en hjerneskadekoordinator, der kan hjælpe dig med at skabe overblik og få sammenhæng i din hverdag.

HVAD ER EN ERHVERVET HJERNESKADE
En erhvervet hjerneskade betyder, at en hjerneskade ikke er medfødt, men er opstået senere i livet (efter 28. levedøgn) af forskellige årsager.

En erhvervet hjerneskade opstår hovedsagelig som følge af en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), trafikulykker, fald eller vold (traumatisk hjerneskade). Det kan også være som følge af infektion i hjernen (fx meningitis), tumor eller som følger efter iltmangel eller hjertestop.


Typer af følger/skader

 • Følgerne/skaderne kan påvirke større eller mindre dele af hjernen samt vidt forskellige funktioner i hjernen.
 • Typisk deler man skaderne op i synlige og usynlige skader.
 • Synlige skader kan for eksempel være lammelse i arm eller ben, ændret fin- og grovmotorik samt udtale-talevanskeligheder.
 • Usynlige skader kan for eksempel være hukommelsesproblemer, øget træthed, nedsat opmærksomhed og koncentration, problemer med at
 • planlægge og strukturere hverdagen, ændret tolerance over for sansestimuli samt forståelsesmæssige vanskeligheder.
 • I nogle tilfælde kan man på grund af den erhvervede hjerneskade ændre personlighedstræk.

 
Forandringer for familien som helhed
En hjerneskade kan betyde store forandringer for hele familien, -både fysisk og psykisk.
Ofte er det værste og det sværeste ved at være pårørende til en hjerneskadet, at den hjerneskadede ændrer personlighed.
I et brøkdel af et sekund forandres det menneske, man holder af.
Man mister den, man kender, og får en ”anden” person hjem.
Det kan udløse en sorg, -og sorgen over det tabte er særlig svær at komme igennem, fordi det ”tabte” stadig er fysisk til stede.

Nogle rammes i så let grad, at de efter en tid næsten fungerer som før. Andre må leve med varige følger.
Der eksisterer en bred vifte af genoptræningsmuligheder og hjælpeforanstaltninger.  
Det kan være svært at overskue, hvor hjælpen kan findes, og hvilke tilbud der er.
Dette kan en hjerneskadekoordinator blandt andet være behjælpelig med.

HJERNESKADEKOORDINATOR
Ergoterapeut Louise Klemensen
Telefon: 21 36 33 66
E-mail: traening@vordingborg.dk

Det overordnet formål med at tilknytte en hjerneskadekoordinator er, at denne kan være med til at sikre et velkoordineret rehabiliteringsforløb for borgere (både børn og voksne) med en nyopstået erhvervet hjerneskade.

Hjerneskadekoordinatorerne kan desuden yde råd og vejledning til borgere, der har en ældre erhvervet hjerneskad, -hvis nye problemstillinger opstår.


Hjerneskadekoordinatorerne kan tilbyde

 • Koordinering, rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og fagpersonale
 • Være med til at skabe overblik og sammenhæng i overgangen mellem sygehus og hjemkommune, samt hjælpe til med at koordinere rehabiliteringsforløb ved at kontakte relevante fagfolk både internt i kommunen, men også med eventuelle eksterne samarbejdspartnere.
 • Rådgivning og vejledning i forhold til ændrede livsvilkår i hjemmet, på arbejdet og i fritiden
 • Vejlede og skabe overblik over hvilke tilbud og muligheder for træning, aktivitet, undervisning, støtte mm. der findes til borgere med en erhvervet hjerneskade

Både borgere, pårørende og fagpersonale er velkomne til at henvende sig og søge rådgivning og vejledning i konkrete sager eller ved faglige spørgsmål.

Hvem kan kontakte hjerneskadekoordinatorerne

 • Sygehuset i forbindelse med udskrivelse
 • Borger selv
 • Pårørende
 • Egen læge
 • Fagpersoner              

 

PÅRØRENDETILBUD
Vordingborg Kommune tilbyder forløb for pårørende til borgere med en erhvervet hjerneskade.

Pårørendegruppe
Hvis du er pårørende til en med en erhvervet hjerneskade, så kender du også til at møde et utal af fagprofessionelle.
Du kan stå med oplevelsen af, at være den eneste gennemgående person i et forløb, der strækker sig over år med alle de udfordringer dette indebærer. 

En hjerneskade betyder store forandringer for hele familien, -både fysisk og psykisk.

Ofte er det værste og det sværeste ved at være pårørende til en hjerneskadet, at den hjerneskadede ændrer personlighed.
I et brøkdel af et sekund forandres det menneske, man holder af.
Man mister den, man kender, og får en ”anden” person hjem.
Det kan udløse en sorg, -og sorgen over det tabte er særlig svær at komme igennem, fordi det ”tabte” stadig er fysisk til stede.

Viden og netværk
Forskningen viser på, at relevant information, dialog med fagprofessionelle indenfor området og ikke mindst erfaringsudveksling og netværksdannelse med ligestillede giver en bedre omstillingsproces og bedre indsigt hos de pårørende.

Dette tilsammen kan fremme en bedre og mere hensigtsmæssig omstillingsproces til den nye livssituation, idet den pårørende bliver bedre til at forstå og håndtere hjerneskaden. Dermed øges mulighederne for, at den ramte samt familien som helhed evner at mestre den nye situation på bedst mulige måde.

Professionel støtte
Pårørendegruppen varetages af professionelle, der alle har en viden omkring erhvervet hjerneskade.

 Sådan ser forløbet ud

 • Et forløb består af en række mødegange
 • Netværksgruppen mødes hver anden uge
 • Det er gratis at deltage
 • Der deltager ca. 10 pårørende i hver netværksgruppe
 • Møderne foregår selvfølgelig under aftaler om tavshedspligt.

Indhold i oplæggene

 • Hjernens opbygning samt typer af skader (herunder særligt skjulte handicaps)
 • Mestringsstrategier
 • Rollefordeling
 • Angst, depression, krise og sorg

Derudover er der mulighed for erfaringsudveksling og netværksdannelse med ligestillede samt stille spørgsmål til professionelle inden for området.

Tilmelding og næste forløb
Vil du være med i netværksgruppen eller ønsker mere viden om tilbuddet er du velkommen til at kontakte:

Louise Klemensen tlf. 21 36 33 66 eller via mail Lokl@vordingborg.dk

Du kan læse mere om tilbuddet, tilmelde dig gruppen og finde tid og sted for næste forløb her.

LINKS TIL PATIENTFORENINGER
Hjerneskadeforeningen er en interesseorganisation, der arbejder for at skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til mennesker med en pludseligt opstået hjerneskade.

Hjerneskadeforeningens hjemmeside: www.hjerneskadet.dk

Det er foreningens vision og drivkraft, at ”Liv der reddes – skal også leves”, -både i det politiske arbejde, når foreningen arbejder på at forbedre vilkår og støttemuligheder til skadede og pårørende, i samarbejdet med sundhedsprofessionelle samt når foreningen formidler viden om livet med en hjerneskade.

Derudover tilbyder Hjerneskadeforeningen konkret rådgivning, arrangementer og et netværk af ligesindede.

Hjernesagen er en privat, landsdækkende forening for mennesker ramt af en blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende samt andre interesserede.

Hjernesagens hjemmeside: www.hjernesagen.dk

Hjernesagen arbejder blandt andet for at forebygge, at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig behandling, genoptræning og rehabilitering efter blodprop eller blødning samt sikre bedst mulig støtte til de ramte og deres pårørende.