Spring til indhold

Genoptræning efter behandling på sygehus

Efter behandling på et sygehus, kan du have behov for genoptræning. Det er lægen på sygehuset, der vurderer, om du har behov for det. I så fald sender lægen en genoptræningsplan til kommunen. Derefter ser forløbet således ud:

  • Vi kontakter dig inden for tre hverdage.
  • Dit genoptræningsforløb tager udgangspunkt i en individuel vurdering af dit behov og en fælles planlægning og målsætning for dit forløb.
  • Din genoptræning bliver varetaget af en terapeut med særlig viden på området.
  • Træningen foregår overvejende på hold.
  • Du vil blive instrueret i hjemmeøvelser, som altid er en vigtig del af et genoptræningsforløb, og du har et medansvar for at gennemføre det planlagte træningsforløb.
  • I forbindelse med afslutning får du vejledning i forhold til fortsat træning på egen hånd.

FRIT VALG AF GENOPTRÆNINGSSTED

  • Du har mulighed for at få din genoptræning i en anden kommune. Du skal selv kontakte den aktuelle kommune for nærmere aftale.

FOR DIG SOM ER OPERERET PÅ ET PRIVATHOSPITAL

  • Får du behandling efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg eller garantiordningen, sender privathospitalet en genoptræningsplan til os, når de vurderer, at der er behov for genoptræning.
  • Har du selv eller en sundhedsforsikringen betalt for din behandling, er det dit lokale sygehus, der skal udarbejde genoptræningsplanen. Oftest er der i din sundhedsforsikring mulighed for at få bevilliget træning ved en privatpraktiserende fysioterapeut.

Spørg privathospitalet eller dit forsikringsselskab for yderligere oplysninger. Du kan også henvende dig til Patientkontoret i Region Sjælland, tlf. 70 15 50 01, hvis du har spørgsmål i den forbindelse.