Spring til indhold

Sundhedspleje i skolen

Alle skoler i Vordingborg Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken tilbyder:

 • Sundhedssamtaler
 • Funktionsundersøgelser
 • Sundhedspædagogiske aktiviteter.

VI HJÆLPER JER OG JERES SKOLEBARN MED:

 • At støtte barnet i at træffe sunde valg
 • Rådgivning om sundhed og sygdom
 • At støtte i forhold til manglende trivsel og tale med jer som forældre om det
 • Eventuelt at foreslå yderligere hjælp og støtte og inddrage andre samarbejdspartnere efter behov

Find skolens sundhedsplejerske her  

0. klasse (Indskolingsundersøgelse)

Vi tilbyder en forebyggende individuel helbredsundersøgelse og samtale ved skolens sundhedsplejerske. Vi forventer, at I som forældre også deltager ved undersøgelsen og samtalen.

Samtalen tager bl.a. udgangspunkt i et elektronisk spørgeskema, på www.svar.boernungeliv.dk,  som I som forældre på forhånd har udfyldt sammen med jeres barn. 
Vi vil i fællesskab vurdere jeres barns generelle udvikling og trivsel.

Undersøgelsen omfatter:

 • Synsprøve, høreprøve og farvesynsprøve
 • Måling af højde og vægt.

I vil blive indkaldt via skolens AULA/forældreintra.

Find skolens sundhedsplejerske her  

Her kan du læse mere omkring de elektroniske spørgeskemaer

1. Klasse

Alle elever i 1 klasse vil blive målt og vejet af skolen sundhedsplejerske

Inden de kommer ned til undersøgelse, vil der være en kort sundhedsaktivitet i klassen 

Forældre bliver orienteret via skolens AULA/forældreintra.

Find skolens sundhedsplejerske her  

3. klasse

Alle elever i 3 klasse vil blive målt og vejet af skolen sundhedsplejerske

Inden undersøgelsen vil der efter aftale med klasselærer være en sundhedsaktivitet: "Sundhed for dig" - hvor vi snakker om følelser, at spise sundt og bruge sin krop.

Forældre bliver orienteret via skolens AULA/forældreintra.

Find skolens sundhedsplejerske her

5. klasse

I 5 klasse tilbyder sundhedsplejen undervisning i pubertet.

Dette aftales med klassens lærer

Forældre bliver orienteret via skolens AULA/forældreintra.

 

Find skolens sundhedsplejerske her

6. klasse

Vi tilbyder en individuel sundhedssamtale og undersøgelse i 6. klasse.

Forud for samtalen skal eleverne udfylde et elektronisk spørgeskema på http://www.svar.boernungeliv.dk, der danner grundlag for en sundhedsprofil. 
Dette foregår i klassen sammen med sundhedsplejersken.

Denne sundhedsprofil vil danne baggrund for den efterfølgende samtale.

Derudover vil der være følgende undersøgelser:  

 • Synsprøve
 • Måling af højde og vægt.

Indkaldelse til samtalen foregår via skolens AULA/forældreintra.

 

Find skolens sundhedsplejerske her  

Her kan du læse mere omkring de elektroniske spørgeskemaer

8. klasse (Udskolingsundersøgelse)

Vi tilbyder en individuel sundhedssamtale og undersøgelse med skolens sundhedsplejerske i 8. klasse.

Forud for samtalen skal eleverne udfylde et elektronisk spørgeskema på www.svar.boernungeliv.dk

Det foregår i klassen sammen med sundhedsplejersken.

Spørgeskemaet er udgangspunkt for den efterfølgende samtale.

Derudover laver vi følgende undersøgelser:  

 • Synsprøve
 • Høreprøve
 • Måling af højde og vægt

Indkaldelse til samtale foregår via skolens AULA/Forældreintra, hvor I samtidig bliver bedt om samtykke til at jeres barn må udfylde spørgeskemaet.

Find skolens sundhedsplejerske her  

Her kan du læse mere omkring de elektroniske spørgeskemaer

9. klasse

Vi tilbyder en sundhedspædagogisk aktivitet som er,

 • Tema om seksuel sundhed.

Dette aftales mellem klassens lærer og sundhedsplejerske.

Find skolens sundhedsplejerske her  

Ekstra sundhedspleje til skolebørn

Sundhedsplejersken tager kontakt til jer som forældre, hvis vi oplever at barnet har særlige behov relateret til barnets sundhed.. Det kan eksempelvis være i forhold til syn, hørelse, vægt, trivsel med mere.

I kan som forældre også altid kontakte skolens sundhedsplejerske, hvis I spørgsmål eller har særlige behov, I ønsker at sundhedsplejersken skal tage hånd om.

 

Find skolens sundhedsplejerske her  

Generel samtykkeerklæring og behandling af persondata

Sundhedsplejen er et frivilligt tilbud, derfor skal du som forældre give et skriftligt samtykke til, at dit barn må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud, som gælder for hele skoleforløbet. 

Læs mere om vores anmodning om generelt samtykke samt vores behandling af personoplysninger. Læs mere her

 

Find skolens sundhedsplejerske her  

Overvægtsklinikken

Overvægtsklinikken er et gratis tilbud der virker og er en hjælp til en sundere livsstil for hele familien.

Hvem kan deltage:

Familier med overvægtige børn og unge i alderen 6-16 år. Det er vigtigt, at I er indstillet på at ændre vaner. Ellers får I ikke glæde af tilbuddet.

Hvordan foregår det?

I forløbet møder I en sundhedsplejerske, der har en særlig uddannelse i behandling af overvægt hos børn og unge. I mødes med Overvægtsklinikken hver 6-8 uge. Tilbuddet fortsætter så længe I har glæde af det.

På hvert møde laver I sammen med sundhedsplejersken en plan for, hvad I skal arbejde med og ændre i hverdagen frem til næste mødegang.

Hvordan tilmelder vi os?

Kontakt sundhedsplejersken på jeres barns skole eller jeres egen læge. Derefter bliver kontaktet direkte af Overvægtklinikken i jeres lokalområde.

Hvor foregår det?

Overvægtsklinikken tilbydes på kommunens tre sundhedscentre i Vordingborg, Stege og Præstø og foregår i tidsrummet mellem kl 8-16.

Læs mere om overvægtsklinikken her 

Kontakt sundhedsplejersken på jeres barn skole