Spring til indhold

Etableringsbesøg

Hvis du ikke har modtaget barselsbesøg, tilbyder vi etableringsbesøg senest 7 dage efter udskrivelsen fra sygehuset.

Har du fået barselsbesøg, tilbyder vi hjemmebesøg ud fra en faglig vurdering og i samarbejde med jer, dog senest når jeres barn er 14 dage gammelt. 

Vi har i besøget fokus på

  • Amning/ernæring
  • Forældre/barn relationen
  • Fødselsoplevelse
  • Forældres velbefindende efter fødsel
  • Barnets trivsel herunder også måling af vægt, højde og hoved omfang
  • Forældres og eventuelle søskendes oplevelse af den nye/større familie,

 Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk