Spring til indhold

4-6 måneders alderen

Vi har i besøget fokus på

  • Amning/ernæring
  • Overgang til anden mad end mælk
  • Forældre/barn-relationen
  • Barnets søvn og spisemønstre
  • Barnets psykomotoriske og sproglige udvikling
  • Forældrenes psykiske trivsel 
  • Barnets trivsel herunder også måling af vægt, højde og hoved omfang
  • Forældrenes oplevelser som familie, roller og forventninger og eventuelle søskendereaktioner
  • Forebyggelse af ulykker
  • Helbredsundersøgelser hos praktiserende læge.

 Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk