Spring til indhold

3½ års besøg

Sundhedsplejen tilbyder besøg til alle familier med børn i 3 års alderen.  

Sundhedsplejersken kontakter alle forældre telefonisk og tilbyder besøg og sender herefter invitation via digital post

Sundhedssamtalen i besøget tager udgangspunkt i et spørgeskema, som I som forældre på forhånd har besvaret på Småbørnsprofilen.dk

I sundhedsplejen ønsker vi at fremme sundhed og trivsel blandt børn, unge og familier, besvarelsen af dette spørgeskema skal hjælpe os med at blive klogere på, hvordan vi bedst muligt understøtter børns udvikling, læring, sundhed og trivsel, fx. ved at udvikle nye og bedre kommunale tilbud og aktiviteter til børn, unge og familier.

Spørgeskemaet spørger ind til dit/jeres barns trivsel og sundhed, herunder sprog, søvn, kost, bevægelse, jeres rolle som forældre, barnets fødsel, eventuelle sygdomme, samt generelt trivsel.

Hvilke er emner der kan blive drøftet i besøget, der kan også være andre emner som I som forældre vil have behov for at få drøftet.

 

Find sundhedsplejersken i dit område