Spring til indhold

2 måneders alderen

Vi har i besøget fokus på

  • Amning/ernæring
  • Forældre/barn-relationen
  • Barnets søvn
  • Forældrenes psykiske trivsel - herunder er der tilbud om screening for efterfødselsdepression - 
    Læs mere under Tilbud til dig med en fødselsdepression
  • Barnets trivsel herunder også måling af vægt, højde og hovedomfang
  • Forældrenes oplevelser som familie, roller og forventninger og eventuelle søskendereaktioner
  • Familiens netværk og drøftelse af andre tilbud i kommunen
  • Orientering til forældre om de forebyggende helbredsundersøgelser hos praktiserende læge.

 Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk