Spring til indhold

Huset Stensved

Stof- og alkoholfrit efterbehandlings- og udslusningstilbud til tidligere misbrugere fra hele landet

Formål:

Formålet med et ophold i Huset er, at hjælpe tidligere stof- og alkoholmisbrugere godt på vej i deres videre liv væk fra misbruget i trygge rammer. I et stof- og alkoholfrit bofællesskab med plads til 5-6 beboere, har vi et veletableret hus i Stensved. Vi har gode resultater med at fastholde beboerne i stoffri- og ædruelighed, samt i forhold til resocialisering og rehabilitering.

Huset har et godt og velfungerende tæt samarbejde med det stoffrie værested Åndehullet og med Jobcentret.

Målgruppe:
Huset er et tilbud til stof- og alkoholmisbrugere, der har været stoffri/ædru i minimum 14 dage. Det kan være borgere, der har behov for et efterbehandlingstilbud/udslusningstilbud efter døgnbehandling, ligesom Huset er et tilbud til borgere, der er blevet stoffri/ædru i ambulant behandling.
Opholdet har typisk en varighed mellem 3-6 måneder og bliver tilrettelangt med den enkelte borger.

Huset er også et tilbud til borgere, der ikke ønsker at tage fast ophold i huset, men derimod ønsker en ambulant tilknytning.

Borgere skal visiteres til ophold i Huset, både til ambulant behandling og til døgnbehandling.

Tilbuddet
Huset har et dagsprogram for de borgere, der bor i huset, hvor du som beboer i huset er deltagende i de fastlagte grupper - såvel som man tilbydes individuel terapi.
Som ambulant-tilknyttet borger, kan man dels være tilknyttet en gruppe og dels blive tilbudt individuel terapi.

Efter endt ophold/forløb i huset er det en mulighed fortsat at have en tilknytning til os i ambulant regi.