Spring til indhold

For fagpersoner

Center for Rusmidler tilbyder individuel behandling med mulighed for, at familie og partner kan deltage i hele forløbet eller i dele af forløbet

  • Vi tilbyder rådgivning og støttesamtaler med udgangspunkt i, hvordan borgeren tror på en bedring.
  • Vi rådgiver og behandler i hele misbrugsspektret, dvs. hash, heroin, alkohol, smertestillende piller, amfetamin, kokain, ecstasy, hallucinogener, metadon, benzodiazepiner m.m.
  • Supplerende medicinsk tilbud kan tilbydes efter behov via en lægekonsulentsamtale.
  • Substitutionsmedicin som Suboxone, metadon, antabus og afrusningsmedicin er gratis.
  • Vi kan kortvarigt tilbyde døgntilbud undervejs i et længerevarende forløb, når ambulante behandlinger har været afprøvet i tilstrækkelig grad.
  • Vi arbejder med øreakupunktur og mindfulness, dette tilbud gives mod angst og uro og for at genskabe fokus og mental styrke.
  • Hepatitisprogram hvor vi tilbyder rådgivning, vaccine og henvisning til behandling på sygehuse jf. Sundhedsstyrelsens nationale handleplan.
  • Pårørende får telefonrådgivning og enkelte individuelle samtaler. Ligeledes inddrager vi pårørende i behandlingen efter borgerens ønske. Vi opfordrer også til at gøre brug af støttegrupper.

Læs mere om tilbuddet her

Kontakt os for yderligere information på hverdage kl. 9 - 12 eller via e-mail på cfr@vordingborg.dk