Spring til indhold

Indhold på kurset

Det vigtigste ved et rygestop er, at du er motiveret. Men du får hjælp og vejledning gennem hele forløbet af specialuddannet rygestopinstruktør.

Generelt om kurset

  • Kurserne er gratis og løber over 6 gange med en varighed på 2 timer. 1. gang dog 2 ½ time 
  • Du skal være indstillet på at arbejde i en gruppe.  
  • Du har mulighed for at låne en skridttæller, en cykelcomputer og bogen "Rygestop for livet" på kurset.
  • Tilmelding til kurserne er nødvendig, og pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet.

1. mødegang
Her styrkes din beslutning og motivation for at gennemføre dit rygestop ved blandt andet at snakke om tidligere rygestoperfaringer - hvad virkede, og hvad kan jeg gøre mere af. Vi aftaler en fælles rygestop-dato i gruppen.

2. mødegang
Her forbereder vi rygestoppet og de første par dage efter. Vi kigger på risikosituationer, hvordan abstinenserne kan håndteres samt finder ud af, hvordan lige præcis dit rygestop skal forløbe.

Mellem 2. og 3. mødegang
FÆLLES RYGESTOP-DATO 

3. mødegang
Dette er 1. gang efter rygestoppet, hvor vi arbejder med de konkrete udfordringer, den enkelte deltager sidder med.

4. mødegang
Her handler det om kost og motion i forhold til rygestoppet. Hvad kan du gøre for ikke at tage på i vægt, og hvordan kan motion flettes ind i hverdagen?

5. og 6. mødegang
På de sidste to møder er der fokus på, hvordan man vedligeholder sit rygestop på længere sigt, og hvordan trapper jeg ud af nikotinsubstitution?

Det kræver både vilje og udholdenhed at stoppe med at ryge - men det er indsatsen værd!!!

Adskillige undersøgelser viser, at tobaksrygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ indflydelse på folkesundheden i Danmark. Rygere har en betydelig øget sygelighed med stort sygefravær og derved et stort træk på sundhedsydelser. I følge Statens Institut for Rygning er rygning årsag til 14.000 dødsfald hvert år i Danmark, samt 2.000 dødsfald som følge af passiv rygning.

Der er også dokumentation for, at tobaksområdet er det forebyggelsesfelt, hvor der er god effekt af forebyggelse.

Læs meget mere om rygestop i Sundhedsstyrelsens inspirerende Rygestopguide her