Spring til indhold

Forældrehotline

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere, hvis dit barn bruger nikotinposer, snus eller ryger? Eller du har mistanke om det?

Der er en udbredt opfattelse af, at røgfri tobaksprodukter såsom nikotinposer, snus og tobaksposer ikke er sundhedsskadelige. Det er desværre langt fra tilfældet. Alle røgfri tobaksprodukter er stærkt vanedannende og er mistænkt for at påvirke hjernens udvikling hos unge.

Vores kommunale tandpleje er også begyndt at se elever med begyndende skader i munden, der er opstået efter brug af nikotin- og/eller snusposer. Nogle af skaderne er på længere sigt uoprettelige.

Nikotinposer, tobaksposer og snus er derfor ligesom cigaretter, e-cigaretter osv. omfattet af lovgivningen pr. 1. januar 2021, og er derfor ikke tilladt at bruge i skoletiden.

Det gør derfor en stor forskel, hvis du som forælder taler med den unge om nikotinposer, snus og rygning. Også selvom du nogle gange kan tvivle på det.  

På grund af stigning i brug af bl.a. nikotinposer, snus og tobaksposer blandt de unge, har Vordingborg Kommune oprettet en Forældrehotline. På Forældrehotlinen har du mulighed for at tale med en erfaren rådgiver, der har arbejdet med unge og nikotin, snus og rygning i mange år.

På Forældrehotlinen kan du få gode råd og tips til, hvordan du på en god måde kan tale med den unge om nikotin- og tobaksprodukter. 

Hotlinen kan kontaktes på tlf. 20 54 23 10

Mandage kl. 13-15 og onsdage kl. 9-11

Derudover er du altid velkommen til at sende en SMS på 20542310 eller en mail på rygestop@vordingborg.dk 

 

Læs mere om nikotin- og/eller tobaksposerne her: xhale.dk eller myteromsnus.dk