Spring til indhold

Voksne: Landsdækkende tilbud

Adipositasforeningen
Vejledning til mennesker med overvægt og deres pårørende, primært med fokus på at hjælpe videre til relevant rådgivning og behandling.
Tlf. 25 56 47 62
www.adipositasforeningen.dk

Alkolinjen
Alkolinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor du kan få støtte og hjælp til dit eller din pårørendes alkoholproblem. 
Tlf. 80 20 05 00
www.alkolinjen.dk

Anonyme Alkoholikere (AA)                                                        
Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.
Tlf. 70 10 12 24
www.dkaa.dk

Angsttelefonen
Mulighed for personlig samtale med en person, der selv har prøvet at have angst inde på livet. 
Tlf. 70 27 92 94
www.angstforeningen.dk

Bedre psykiatri
Netbaseret rådgivning målrettet pårørende. Mulighed for at tale med en udenforstående i forhold til psykisk sygdom. Også mulighed for rådgivning om, hvordan du forbedrer samarbejdet med den syge eller de professionelle, der er omkring den syge. På hjemmesiden findes også informationer om lokalafdelingen i Vordingborg Kommune.
www.bedrepsykiatri.dk                

DepressionsLinien                                                                       
Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse og pårørende. Rådgivningen drives af rådgivere, der selv har erfaring med depression eller bipolar lidelse. 
Tlf. 33 12 47 74
www.depressionsforeningen.dk

Det forebyggende team
Rådgivning om problemstillinger i seniorlivet, der knytter sig til sundhed, forebyggelse af sygdom, kommunale tilbud mm.
www.vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/forebyggelse-og-traening/forebyggende-hjemmebesoeg/

Diabetesforeningens rådgivning
Rådgivningstilbud for alle, der enten som diabetespatient eller pårørende er berørt af diabetes. Også mulighed for at komme i kontakt med andre med diabetes.
www.diabetes.dk/raadgivning

ForældreTelefonen
ForældreTelefonen er en rådgivning for voksne og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn. Blandt andet mulighed for at tale om barnets tarv i forbindelse med skilsmisse, opdragelse, mistrivsel eller bekymring for andres børn.
Tlf. 35 55 55 57
www.bornsvilkar.dk/radgivning/foraeldretelefonen/foraeldretelefonen

Hjertelinjen
Hjertelinjen er Hjerteforeningens gratis telefoniske rådgivning. Her kan alle med hjerte-kar-sygdom, og pårørende, få støtte.
Tlf. 70 25 00 00
http://raadgivning.hjerteforeningen.dk/

Kræftlinjen
Alle kræftpatienter og pårørende kan få gratis rådgivning af Kræftlinjens professionelle rådgivere. Der er også mulighed for chatrådgivning eller online-rådgivningssamtale.
Tlf. 80 30 10 30       
www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/kraeftlinjen/

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK)
Hjælp til kvinder, der er blevet udsat for vold eller stalking. Døgnbemandet telefonisk rådgivning og oversigt over kvindekrisecentre i hele landet.
Tlf. 70 20 30 82
www.lokk.dk 

Linien – når sindet gør ondt
Linien er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer.
Tlf. 35 36 26 00
www.liniens.dk/ 

Livslinien 
Livslinien er en rådgivning til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Pårørende, der er bekymrede, kan også henvende sig. Også mulighed for chat-rådgivning.
Tlf. 70 20 12 01 
www.livslinien.dk

Lungeforeningens rådgivning
Lungeforeningens rådgivning er et tilbud til lungepatienter, pårørende, efterladter eller til andre, der har brug for hjælp og viden i forbindelse med lungesygdom.
www.lunge.dk/raadgivning

Mødrehjælpen
Støtte og hjælp til gravide og familier.
Tlf. 70 11 12 12
www.moedrehjaelpen.dk/

OCD-foreningen
Patientforening for OCD-ramte og pårørende. Mulighed for telefonrådgivning.
Tlf. 70 21 30 91

Psykiatrifonden                                                                               
Telefonrådgivningen er rådgivning til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende, og fagfolk. Rådgivningen er gratis, anonym og fagligt funderet.
Tlf. 39 25 25 25
www.psykiatrifonden.dk/

SIND
SINDs landsdækkende rådgivning er åben for psykisk sårbare og pårørende. Alle er velkomne til at ringe.
Tlf. 70 23 27 50
www.sind.dk/

Smertelinjen
SmerteLinjen er et gratis rådgivningstilbud til alle med smerter samt pårørende til smertepatienter. Rådgivningen hjælper uanset om smerterne er akutte eller kroniske og uanset årsagen til henvendelsen.
www.smertelinjen.dk

Socialrådgiverlinien
Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse samt pårørende.
Tlf: 33 12 47 74
www.depressionsforeningen.dk/hvad-tilbyder-vi/socialradgiverlinien/

Stoplinien
Tilbud om telefonisk rygestoprådgivning af professionelle rygestoprådgivere i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
Tlf. 80 31 31 31
www.stoplinien.dk

Ældresagens rådgivning
Rådgivning om blandt andet sociale, juridiske, økonomiske og andre spørgsmål, der dækker Ældresagens område.
Tlf. 80 30 15 27
www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/find-og-kontakt-os/kontakt-os/raadgivning/raadgivning#start