Spring til indhold

Børn og unge: Lokale tilbud

TrygUngdom
Gratis anonym rådgivning målrettet dig mellem 18-30 år, som overvejer eller har prøvet at sælge sex for penge eller materielle goder. Rådgiver også i forhold til vold, omsorgssvigt, incest, seksuelle overgreb og ensomhed. Mulighed for både telefonisk og personlig rådgivning i Vordingborg.
Tlf. 53 71 04 71
www.livarehab.dk/unge

TUBA
TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 24 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.
vordingborg@tuba.dk
www.tuba.dk/tuba-afdeling/vordingborg

Ungerådgivningen, Center for Rusmidler
Rådgivning og behandling af unge med alle typer rusmiddelproblemer, herunder alkohol, hash og hurtige stoffer. Pårørende er også meget velkomne til at kontakte rådgivningen.
Tlf. 55 36 40 00
www.vordingborg.dk/borger/sundhed/ungeraadgivning/

Den Åbne Telefonrådgivning 
Den Åbne Telefonrådgivning tilbyder anonym rådgivning for forældre, hvis du har brug for et konkret råd om udfordringer i dit barns daginstitution, skole, jeres hverdag, skilsmisse eller andet. 
Tlf. 55 36 46 00 
https://vordingborg.dk/borger/boern-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/raadgivning-til-familier/den-aabne-telefonraadgivning