Spring til indhold

Afholdte ture 2022

5. januar 2022 - Klinteskovens vildskab ved Liselund

Fra den rofyldte og velplejede park går vi sydpå ind i den vilde del af Klinteskoven, hvor naturens kræfter til stadighed skaber ændringer i landskabet.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er grus- og skovsti. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 4 km. 

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-pladsen ved Liselund Slotspark, Langebjergvej 4, 4791 Borre

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

12. januar 2022 - Faksingeskovens små mårdyr

Om vinteren vælger dyrene i skoven forskellige strategier for at klare sig. Vi skal høre om nogle af de mere skjulte rovdyr, f.eks. lækatten.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Der er adgang til toilet. Underlaget er skovsti. Egnet til robust rollator. Længde ca. 3 km. 

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Faksinge skov. P-pladen for enden af Evensølundvej 5, 4720 Præstø

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

19. januar 2022 - Vinterfugle i Hestehave skov

Blandt de nøgne træer og småbuske ses fuglene lettere i denne tid, når de leder efter føde. Skoven har en blanding af løvtræer og nåletræer og iblandt dem ses gamle fortidsminder.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er skovsti. Egnet til robust rollator. Længde ca. 3,5 km. 

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-plads ud for Skovledsvej 2A, 4772 Langebæk

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

26. januar 2022 - Oringeområdets vinterlandskab

Det lille skovområde i den sydøstligste del af Oringepynten er fyldt med døde træstammer, gamle træer og uklippet lav vegetation, som fungere som overvintringssteder og gemmesteder for smådyr. Vi får varmen på en god travetur gennem skoven og ud til kysten.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Der er adgang til toilet. Underlaget er grussti og ujævn skovsti. Egnet til robust rollator. Længde ca. 3 km. 

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Færgegaardsvej 15, på den store P-plads ved Synscentralen, 4760 Vordingborg

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

2. februar - Nordfeld skov, en kystperle

Ved den nordvendte mønske kyst ligger den private Nordfeld skov med masser af liv blandt de gamle træer langs med kystskrænterne. Vi får varmen på en god travetur med flot udsigt og ser også et kulturhistorisk monument.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the samt et siddeunderlag, til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er skovvej og ujævn skovsti. Egnet til robust rollator. Længde ca. 3 km. (ca. 4500 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Parker langs kostalden med betonsiloerne ved Nordfeldvej 50, 4780 Stege

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

9. februar - Viemose skov

Gammel og ny kulturhistorie og mange forskellige træarter og bevoksninger ses på skovvejene i den private Viemose skov. Tag kikkert med til både havudsigt og "fuglerede udsigt".

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the samt et siddeunderlag, til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er skovvej. Egnet til robust rollator. Længde ca. 4 km. (ca. 6000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
For enden af skovvejen efter Udsigten 2 B, 4771 Kalvehave

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

16. februar - Nyord med himmel og hav udkig

Dannelseshistorie, kulturhistorie og naturhistorie. Vi går langs kysten, forbi havnen og de særlige huse i landsbyen. Siddesteder undervejs . 

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the samt et siddeunderlag, til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er grus- og asfaltvej samt græssti. Egnet til robust rollator. Længde ca. 3 km. (ca. 4500 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:  
Den store P-plads ved Nyord by, Nyordvej 1, 4780 Stege

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

23. februar - Knudsskov rundt med forårsstrommen på træerne.

Vi hører om Knudskovs kulturhistorie og oplever en meget varieret skov med store natur potentialer.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the samt et siddeunderlag, til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er skovvej og græssti. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 4 km. (ca. 6000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-pladsen ved Knudsskovvej 67, 4760 Vordingborg. OBS P-billet arrangeres af guiden.          

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

2. marts 2022 - Stokked hovskov

Stokked Hovskov- ved Lekkende. En gammel skov med karakter og flotte skovbryn.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the samt et siddeunderlag, til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er skovvej. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 4 km. (ca. 6000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested: Indgangen til skovvejen 500 meter nord for Ugledigevej 51, 4760 Vordingborg       

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

9. marts 2022 - Forårstegn i Historisk Botanisk have

Forårstegn i Historisk Botanisk Have
Vi går fra kirkeskovens skønne fuglelyde mellem de gamle egetræer i skoven  ud til vandet og rundt om ruin terrænet til den nyrenoverede Historisk Botanisk Have, hvor der venter en god historie. En del hvilesteder langs stierne.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the samt et siddeunderlag, til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er skovvej og grussti. Egnet til rollator. Længde ca. 3 km. (ca. 4000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested: Mødested:                                                                                               P-pladsen på Skovvej 2, 4760 Vordingborg.

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

16. marts 2022 - Hollænderskoven grønnes

Vi ser efter forårstegn i skoven og langs med vandet.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the samt et siddeunderlag, til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er skovvej.Egnet til rollator. Længde ca. 3 km. (ca. 4000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Rasteplads Præstø Overdrev 23, 4720 Præstø.

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

23. marts 2022 - Ulvshales natur i kultursporene

Vi går i Ulvshaleområdets sydlige del langs diget og igennem kulturland og til sidst afgræsningsskoven med chance for græssende vilde heste.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the samt et siddeunderlag, til en lille pause sammen på turen.

Der er adgang til toilet. Underlaget er skovvej og ujævn græssti. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 4 km. (ca. 6000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Nyordbroen, Ulvshalevej, 4780 Stege 

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

30. marts 2022 - Livet for mennesker og natur ved Bårsesøerne

Søerne skaber levesteder for dyr og planter og stierne rundt er oplagte lufteture for både tobenede og firbenede. Ny bålhytte, sheltere, fugletårn og bro ved søen.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the samt et siddeunderlag, til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er grus- og græssti. Egnet til robust rollator. Længde ca. 3 km. (ca. 6000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-pladsen ved søerne overfor Næstvedvej 64, 4720 Præstø

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

6. april 2022 - Storkeegen og gravhøje i Fanefjord skov

En forårstur i den gamle skov med historier om fortid og en travetur ud mod vandet gennem fuglenes forårssang.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the samt et siddeunderlag, til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er ujævne skovveje. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 3 km. 

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Parker ved skovvejen 500 meter syd for Fanefjord skovvej 6, 4792 Askeby

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

13. april 2022 - Roneklints vilde urter

Vi skal se på de spiselige strandurter og nyde en travetur langs stranden fra fyret.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the samt et siddeunderlag, til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er ujævne strand. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 3 km. 

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Batterivej 8, 4720 Præstø

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

20. april 2022 - Ny natur på Knudshoved Odde

Man vil opleve det bakkede morænelandskab. Vi vil se på de nye naturtiltag man er i gang med derude.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the samt et siddeunderlag, til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er grusvej og græssti. Ikke egnet til rollator. Længde 3 - 4  km og kan afkortes. 

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Knudskovvej 76, 4760 Vordingborg. OBS Guiden tager sig af P-afgift for biler.

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

27. april 2022 - Engene ved Gl. Oremandsgaard

Ved Gl. Oremandsgaard er engene blevet genskabt og åen flyder nu igen naturligt i landskabet. En smuk tur både i Rekkende skov og i det åbne landskab.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the samt et siddeunderlag, til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er asfalt og skovvej. Egnet til rollator. Længde ca. 4  km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Neblevej 15, 4630 Mern

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

4. Maj 2022 - Naturgenopretning ved Langebæk

På de grønne områder omkring det gamle Langebæk rådhus er der etableret vandhuller og stenbunker og den vilde natur trives. Vi får en rundtur på området og hører om tiltagene og ser den spirende forårsaktivitet. Derefter tager vi en lille runde ind i Hestehave skov og oplever skovbundens anemonetæppe.

Tag madpakken med og nyd frokosten derude.

Der er adgang til toilet. Underlaget er græsmark og skovsti. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 2,5 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-plads ved Østergårdstræde 1 A, 4772 Langebæk

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

11. Maj 2022 - Munks Banke - en ukendt perle

Nordøst for Hulemosesøen ligger en lille naturperle som de fleste ikke kender. Vi udforsker dette bakkende istidslandskab og de første forårsblomster og oplever også den smukke og levende fladbækken, som løber herfra ned mod Vintersbølle bæk.

Tag madpakken med og nyd frokosten derude.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er ujævnt og bakket skovbund og enge. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 2  km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Parker ved den lille P-plads til højre ca. 300 meter inde ad Munkegårdsvej, 4760 Vordingborg

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

18. Maj 2022 - Vilde bier ved Hårbølle strand og camping

Hårbølle strand er nok mest kendt som et udmærket badested. Men klitterne ved stranden rummer masser af natureventyr. Kom med på insektsafari. Her vil naturvejleder Christina Kaaber-Bühler tage net og lup med, så vi kan kigge på de vilde bier og andre insekter, der lever langs kysten og nyder godt af de mange blomster, som vokser i området.

Underlaget er nogen steder ujævnt. Der er adgang til toilet. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 2  km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-plads i svinget ved Hårbøllevej 85, 4792 Askeby (ved Blåflag/campingplads)

Turguide:
Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler fra Vordingborg Kommune

25. Maj 2022 - Strandvandring ved Busene Have

Den nyudsprungne gamle kystskov rummer gamle ege og en rig kystvegetation. Vi går mest langs stranden og til den nærliggende shelterplads og tilbage.

Tag madpakken med og lidt at drikke.

Der er adgang til muldtoilet. Underlaget er ujævn strandsten og skovsti. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 2,5 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Kør ind i bunden af skoven for enden af Hampelandsvej, 4791 Borre

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

1. Juni 2022 - Jordbassinernes vilde mad

Vi går på den nye Vild Mad sankerute og lærer om at høste vilde spiselige planter. Medbring saks og frysepose/kurv til at samle lidt med hjem.

Gerne madpakke og kaffe/te til en lille pause sammen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er grus- og græssti. Egnet til rollator. Længde ca. 2 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-pladsen ved Kostervej 26, 4780 Stege

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

8. Juni 2022 - Ræveholms Mose og skovområde

Vi får adgang til et privat naturområde, hvor et naturprojekt med Den Danske Naturfond er i gang både ved skov og mose. Måske ser vi orkideen Maj-Gøgeurt.

Tag lidt at spise og drikke med til en pause.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er ujævn skovsti. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 2 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Se efter skilt ved markvejen ved Jungshovedvej, 600 meter vest for Klindse Hovedvej, 4720 Præstø

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

15. Juni 2022 - Skovnatur i Stensby skov om sommeren

Vi går en tur i den private Stensby skov, ejet af Petersgaard Gods. Sommer er en god tid at kigge efter liv omkring træerne og de blomstrende skovplanter og de tilknyttede insekter, især i lysninger og langs skovvejen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er skovvej. Længde ca. 3,5 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Parkering ved havnen ved Petersværft, Petersværft 2 B, 4772 Langebæk

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

TURENE ER AFLYST PGA. SYGDOM - 22. Juni 2022 - Hundevængs Overdrev - Overdådige orkideer

På disse ture tager naturvejleder Christina Kaaber-Bühler jer med på tur til en af Møns helt unikke naturperler. Hundevæng overdrev vil møde os med en overflod af orkideer og et mangfoldigt insektliv. Hundevæng Overdrev har en helt særlig historie, idet området over en kort årrække har udviklet sig fra landbrugsjord til et artsrigt overdrev med en række sjældne planter og insekter. I 1000-vis af orkideer blomstrer her på den kalkrige jordbund. Desuden var det netop her der i 2019 blev fundet den yderst sjældne Sporeblodbi som ikke har været set i Danmark i 60 år.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er eng og trampestier. Ikke egnet til rollator. Længde 2 - 3  km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Møns Fyr, Fyrvej 8, 4791 Borre

Turguide:
Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler fra afdelingen for Natur i Vordingborg Kommune

29. Juni 2022 - Danmarks vilde bestøvere

Vi går en tur i Stensbyskoven og det afgræssede landskab ejet af Stensbygaard, hvor vi ser efter vilde bestøvere af de blomstrende vilde urter og buske. Dernæst til en spændende besøg i en privat have på Stensby Linie for at opleve og høre ejeren fortælle om plantning af Danmarks de 10 vilde rosenarter, leveret af roseneksperten Torben Thim.

Tag madpakken med og lidt at drikke.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er skov- og markvej. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 3,5 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Stensby Linie 13, 4773 Stensved

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

6. Juli 2022 - Ulvshale strand - livet i vandkanten

Vi går i klitlandskabet langs vandet og ser efter hvad der findes i det varierede landskab.

Tag lidt at spise og drikke med til en pause.

Der er adgang til toilet ved P-plads. Underlaget er ujævnt og sand. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 3 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Naturstyrelsens P-plads lige efter diget og inden campingpladsen, Ulvshalevej 236, 4780 Stege

Turguide:
Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler fra afdelingen for Natur i Vordingborg Kommune

13. Juli 2022 - Ny natur på Knudshoved Odde

Man vil opleve det bakkede morænelandskab. Vi vil se på de nye naturtiltag man er i gang med derude. 

Tag madpakken med og lidt at drikke.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er grusvej og græsstier. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 3 - 4  km lang og kan forkortes. Turen tilpasses deltagernes fysik.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Knudskovgaard, Knudskovvej 76, 4760 Vordingborg. 
OBS: Guiden tager sig af P-afgift for biler

Turguide:
Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler fra afdelingen for Natur i Vordingborg Kommune

20. Juli 2022 - Teglstrup skov

Man vil opleve det bakkede landskab i den private skov under Lekkende Gods, mange dådyr og spændende varierende beplantninger og gamle træer.

Tag madpakken med og lidt at drikke.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er skovveje. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 4 km. Turen tilpasses deltagernes fysik.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
I Teglstrup landsby følges Teglstrupvej mod venstre til starten af skoven, 4720 Præstø

Turguide:
Mikael Wiberg

27. Juli 2022 - Hegnede skov på Møn - en ukendt skov for de fleste

Naturstyrelsens nyeste skov er tilplantet med både vilde arter og kulturarter. Vi går rundt i skovlandskabet på græsstierne og lærer skoven at kende.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en lille pause sammen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er ujævne græsstier. Ikke egnet til rollator. Længde 2 - 3 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-plads i den nordlige ende af Toftevej, 4780 Stege

Turguide:
Naturvejleder Marie Roland, Naturstyrelsen Storstrøm

OBS - BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT 3. august 2022 - Spor i landskabet ved Rosnæs

Fra Bakkebølle by går vi igennem landbrugslandskabet ned mod havet og gennem natur og kulturelementer.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en lille pause sammen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er markvej, ujævne stier og asfalt. Længde ca. 5 km. Ikke egnet til rollator.

Tid: BEMÆRK ÆNDRING
Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
Kør helt ind på gårdspladsen på Bakkebøllevej 86, 4760 Vordingborg

Turguide:
H.C. Gravesen

10. august 2022 - Boseihaven i Faksingeskoven

På skovturen går vi forbi Boseis økologiske grøntsagshave, som leverer til højskolen og lokale gourmetrestauranter. 

Adgang til toilet. Underlaget er skovveje. Længde ca. 2 km. Egnet til robust rollator.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Evensølundvej 5, 4720 Præstø

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

17. august 2022 - Sensommertur ved frugtplantage og skyggende skov

En rolig tur med havudsigt fra Rytsebæk strand og frugtplantage og gennem den private Strandskov.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en lille pause sammen.

Ikke adgang til toilet. Underlaget er skovvej og asfalt. Længde ca. 4,5 km. Egnet til rollator.

Tid:
Kl. 11.30 - 13.30 

Mødested:
P-plads ved Rytsebæk strand, Rytsebækvej 31, 4780 Stege

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

24. august 2022 - Sandvig overdrev og havn

Vi går fra den lille hyggelige havn med sheltere og op over bakken til flot udsigt over vandet og overdrevsnatur.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en lille pause sammen.

Adgang til toilet i havnen. Underlaget er græs- og grussti. Længde ca. 2,5 km. Ikke egnet til rollator.

Tid:
Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
P-plads på græs lige inden Sandvig havn, Sandvigvej 2 A, 4735 Mern

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

31. august 2022 - Små grønne oaser i Damme

Vi skal opleve naturfitnessbane, æblelund på gamle fodboldbaner, Discgolf i byparken og vildt insektliv ved grusgravsområdet Præstebjerg.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en lille pause sammen.

Adgang til toilet ved Dagli`Brugsen. Underlaget er asfalt, græs- og grussti. Længde ca. 3,5 km. Egnet til rollator.

Tid:
Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
P-plads ved Dagli`Brugsen, Fanefjordgade 96, 4792 Askeby

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

7. september 2022 - Naturgenopretning ved vores åer, søer og kystvande

Mern Å begynder i den vestlige Ugledige tunneldal, løber gennem Maglemose, Mern by , forbi Sageby og ud i de lavvandede kyster i Stege Bugt. Åen danner grundlag for et meget varieret dyreliv, ikke mindst en oprindelig ørredbestand.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en lille pause sammen.

Adgang til muldtoilet. Underlaget er græs- og grussti. Længde 2 - 3 km. Ikke egnet til rollator.

Tid:
Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
P-plads ved kirken, Gl. Præstøvej 91, 4735 Mern

Turguide:
Ivan Ingemansen

14. september 2022 - Knudshoved Odde i forandring - efterår

Landskabet på Knudshoved Odde gennemgår i disse år en stor naturgenopretningsproces. Vi går en rask tur og ser på både vandhuller og bakker og hører om den særlige geologi og de mange tiltag for naturen.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en lille pause sammen.

Ikke adgang til toilet. Underlaget er markvej og græssti.. Længde 4 - 5 km. Ikke egnet til rollator.

Tid:
Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
Kør til Knudshoved Odde parkering 1 km inde ad skovvejen fra Knudsskovs indgang, Knudsskovvej, 4760 Vordingborg. OBS guiden står for P-afgift.

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

21. september 2022 - Naturens gavmilde frugtbarhed

Vi ser de flotte bygninger og går ned ad den flotte allé, videre ind i efterårsskoven og hører om den livlige aktivitet på godsets arealer.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en lille pause sammen.

Ikke adgang til toilet. Underlaget er grus- og skovvej. Længde ca. 4 km. 

Tid:
Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
Oremandsgaard Alle 2 , 4720 Præstø

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

28. september 2022 - Nylukke skov og udendørsleg

En lille og spændende skov med ravn, gamle yngletræer og et flot skovbryn og et besøg til Møn Fodboldgolf.

Adgang til toilet. Underlaget er skov- og markveje. Længde ca. 4,5 km. Egnet for robust rollator.

Tid:
Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
Grønsundvej 304, 4792 Askeby

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

5. oktober 2022 - Avnø Fjords fugleliv ved Skaverup

Vi går på stien langs diget ved Skaverup Strand og oplever fjordens fugleliv og kigget til Knudshoved Odde. Ved dette sommerhusområde findes fred og ro. Vi går også på en del af Sjællandsleden og cykelrute.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til frokost sammen efter turen.

Ikke adgang til toilet. Underlaget er græssti, grus- og asfaltvej. Længde ca. 3 km. 

Tid:
Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
P-pladsen for enden af Skaverupvej, 4760 Vordingborg

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

12. oktober 2022 - Liselund Park med ro i sindet

Efterårsfarverne på de gamle træer og duftene af skovbund begynder at komme frem i den ro fyldte romantiske have og de vilde skovpartier i udkanten.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til spisepause sammen ved bænkene i haven.

Adgang til toilet. Underlaget er grus- og skovsti. Længde ca. 3 km. 

Tid:
Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
P-pladsen ved indgangen til Liselund Park, Langebjergvej 4, 4791 Borre

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

19. oktober 2022 - Livstræer i Ugledigeskoven

Dyrehaveskoven med dådyr og masser af liv mellem døde træer, svampe og gamle bøge. 

Adgang til multtoilet ved shelterpladsen. Underlaget er skovveje. Længde ca. 2,5 km. Egnet for robust rollator.

Tid:
Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
Shelterpladsen i det skarpe hjørne tæt på Ugledigevej 48, 4720 Præstø

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

26. oktober 2022 - UlvshalesSkovs vilde heste og ældgamle træer

Vi går i fredet skov med meget høj biodiversitet, masser af sjældne arter og en unik naturoplevelse for os mennesker.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en spisepause sammen på turen.

Adgang til toilet. Underlaget er ujævn skovsti. Længde ca. 4 km.

Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
Ulvshale Naturcenter, Ulvshalevej 283, 4780 Stege

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

2. november 2022 - Ore strand og Rosenfeldt skov

En gåtur ved stranden med bølgelyde og vind i håret inden vi går op gennem Rosenfeldts markveje og parken.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en spisepause sammen på turen.

Adgang til toilet. Underlaget er mest grusvej. Længde ca. 4,5 km.

Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
P-plads ved Badevej 13, 4760 Vordingborg

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

9. november 2022 - Bakkebøllestien og gammel skov

Vi går ad den gamle bane og forbi et af Vordingborgs nok største egetræer og ind gennem Drejerskoven. Vi holder pause ved kysten med de krogede egetræer og flot udsigt.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en spisepause sammen på turen.

Adgang til toilet. Underlaget er grussti og skovvej. Længde ca. 3 km.

Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
Vordingborg Nordhavn, Nordhavnsvej 34, 4760 Vordingborg

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

16. november 2022 - Hestehave skov ved Præstø

Løvet falder af træerne nu, så vi bedre kan se skovbunden og udsigterne til fjorden her i Nysøs gamle skov med både nåletræer og gamle løvtræer ved vandkanten.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en spisepause sammen på turen.

Ikke adgang til toilet. Underlaget er grussti og skovvej. Længde ca. 3 km.

Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
P-plads ved Kirsebærkroen, Kirsebærvej 1, 4720 Præstø

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

23. november 2022 - Klinteskovens vinterlandskab

Fra Havrelukke går vi ind i den nordøstlige del af den vilde skov og oplever et kuperet skovlandskab helt ud til klintekanten.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en spisepause sammen på turen.

Ikke adgang til toilet. Underlaget er ujævn skovvej. Længde ca. 3 km.

Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
Fra Klintevej kør ca. 800 meter ind i Klinteskoven ad Stengårdvej til Havrelukke P-plads, 4791 Borre

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

30. november 2022 - Langebæk skov

Vi går gennem Petersgaards kystnære skov og oplevet vinterstemningen med fugleliv, gamle træer og flotte udsigter.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en spisepause sammen på turen.

Adgang til toilet. Underlaget er både jævn og ujævn skovvej. Længde ca. 4 km.

Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
Havnen ved Langøvej 7, 4772 Langebæk

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

7. december 2022 - Busene strand og fortidslandskaber

Vi går op omkring Kraneled og til stranden med flotte havudsigter og besøger fortidsminder i det østmønske kuperede landskab.

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en spisepause sammen på turen.

Adgang til multtoilet ved shelterplads. Underlaget er både grusvej, ujævn strand og asfaltvej. Længde ca. 4,5 km.

Kl. 11.30 - 13.30

Mødested:
Langs asfaltvejen nord for Hampelandsvej 4, 4791 Borre

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune