Spring til indhold

Afholdte ture 2021

29. december - Avnø under vinterhimlen med udsigt til Knudshoved

Vi vandrer ud over det åbne landskab og ned til Nokkeskoven, hvor der tændes bål og fortælles historier.

Medbring gerne en varm båldrik og lidt nytårsgodter til dig selv.

Der er adgang til toilet ved Naturcenteret og muldtoilet ved Nokkeskoven. Underlaget er grusvej og ujævne græsstier. Længde ca. 3,5 km. (ca. 4500 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Avnø Naturcenter, Flyvervej 40, 4750 Lundby

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

22. december - Havørredernes gydetid i Stensby Møllebæk

Imponerende landskab i vintertiden, hvor vi kan være heldige at opleve den imponerende fisk på vej op i det restaurerede vandløb, for at gyde sine æg. Vi går langs med eller nede i Mallings kløft, afhængig af rørighed.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er markvej og ujævn skovsti. Længde ca. 3 km. (ca. 4000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-plads i svinget Stensbyvej 54, 4773 Stensved

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

15. december - Vintervandløb i Vintersbølle skov

Det er tid til at opleve vinterskoven og ikke mindst det vandfyldte skovvandløb Vintersbøllebækken, som hav ørrederne i denne tid gyder i.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Der er adgang til muldtoilet. Underlaget er jævne skovveje og ujævne skovstier. Længde ca. 3 km. (ca. 4000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-pladsen overfor Vintersbølle Skovvej 18, 4760 Vordingborg

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

8. december - Krageskovens ukendte levesteder

Tæt på Liselund Park og Klintekanten findes et vildt skovstykke med kuperede stier og flotte udsigter.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Der er adgang til toilet ved Liselund Park. Underlaget er både jævn grussti og ujævne kuperede skovstier.  Længde ca. 3 km. (ca. 4000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Liselund Park, Langebjerg 4, 4791 Borre

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

1. december - Bønsvighoved i vinterdragt

Denne private skov byder på kulturhistorie, ældgamle træer og udkig til kysten, hvor sæler holder til.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er både jævn og ujævn skovvej. Længde ca. 4 km. (ca. 5000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Ved vejen ned til skoven, skilt mod Svend Gønges hule ved Bønsvigvej 31, 4720 Præstø

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

24. november: Klinteskovens vinterlandskab

Fra Havrelukke går vi ind i den nordøstlige del af den vilde skov og oplever et kuperet skovlandskab helt ud til klintekanten.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er ujævn skovvej. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 3 km. (ca. 4000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Fra Klintevej kør ca. 800 meter ind i Klinteskoven ad Stengårdsvej til Harvelukke P-plads, 4791 Borre

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

17. november: Vintersbølle strand og skov

Fra hjertestien rundt om plejecentrets område går vi ind i Vintersbølle skov og oplever et kuperet landskab med vandløb og kystområde. Der er enkelte siddesteder undervejs.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er grussti, skovvej og ujævn skovsti. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 3 km. (ca. 4000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Den store P-plads ved børnehaven, Vintersbølle Strand 1, 4760 Vordingborg

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

10. november: Kirkeskovens efterårstegn

Vi ser på naturen mellem de gamle egetræer i skoven og går rundt ved Kirkeengens naturområde og omkring ruin terrænet med gode hvilesteder langs stierne. 

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Adgang til toilet. Underlaget er skovvej, grusstier og fortov. Egnet til rollator. Længde ca. 2,5 km. (ca. 3500 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-plads på Skovvej 2, 4760 Vordingborg

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

3. november: Masnedø Fort & vandudsigt

Øen rummer diverse levesteder for både vilde dyr og klappe dyr. En gåtur i det åbne terræn med massere af vandudsigt og et kig ind til "Øens dyr".

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Adgang til toilet. Underlaget er mest asfaltvej, men også grusvej og græssti. Egnet til rollator. Længde ca. 4,5 km. (ca. 6000 skridt)

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-plads ved Masnedøfortet, Fortvej 8, 4760 Vordingborg

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

27. Oktober: Unikke træer i Marienborg skov og park

En skovtur i den gamle Marienborg skov og slotspark med unikke træer.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Adgang til toilet ved kirken. Underlaget er ujævn skovvej og fugtige græsstier. Længde ca. 3 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-plads ved Damsholte kirke, Grønsundsvej 294, 4780 Stege

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

20. Oktober: Kong Valdemars jagt slot og Mallings kløft

Om vandmøller, natur og kongehistorier gennem Stensbygaards gamle skovlandskab.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er skovvej. Længde ca. 4 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-plads i svinget af Stensbyvej, lige syd for Femhusevej, 4773 Stensved

Turguide:
Michael Wiberg

13. Oktober: Liselund Park - med ro i sindet

Efterårsfarverne på de gamle træer og duftene af skovbund begynder at komme frem i den rofyldte romantiske have og de vilde skovpartier i udkanten.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen ved bænkene i haven.

Adgang til toilet. Underlaget er grussti og skovsti. Længde ca. 3 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
P-pladsen ved indgangen til Liselund Park. Langebjergvej 4, 4791 Borre

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

6. Oktober: Ulvshale skovs vilde heste og ældgamle træer

Vi går i fredet skov med meget høj biodiversitet, masser af sjældne arter og en unik naturoplevelse for os mennesker.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen på turen.

Adgang til toilet. Underlaget er ujævn skovsti. Længde ca. 4 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.30 og 14.00 - 16.00

Mødested:
Ulvshale Naturcenter, Ulvshalevej 283, 4780 Stege

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

29. September - Livstræer i Ugledigeskoven

Dyrehaveskoven med dådyr og masser af liv mellem døde træer, svampe og gamle bøge.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen.

Adgang til multtoilet ved shelterpladsen. Underlaget er skovveje. Egnet til robust rollator. Længde ca. 2,5 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.00 og 14.00 - 15.30

Mødested:
Shelterpladsen i det skarpe hjørne tæt på Ugledigevej 48, 4720 Præstø

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

22. September - Naturens gavmilde frugtbarhed

Vi ser de flotte bygninger og går ned ad den flotte allé, videre ind i efterårskoven og hører om den livlige aktivitet på godsets arealer. 

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen.

Ikke adgang til toilet. Underlaget er grus- og skovveje. Egnet til robust rollator. Længde ca. 4 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.00 og 14.00 - 15.30

Mødested:
Oremandsgaard Alle 2, 4720 Præstø

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

15. September - Knudshoved Odde i forandring - efterår

Landskabet på Knudshoved Odde gennemgår i disse år en stor naturgenopretningsproces. Vi går en rask tur og ser på både vandhuller og bakker og hører om den særlige geologi og de mange nye tiltag for naturen.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen.

Ikke adgang til toilet. Underlaget er markvej og græssti. Ikke egnet til rollator. Længde 4-5 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.00 og 14.00 - 15.30

Mødested:
Kør til Knudshoved Odde parkering 1 km inde ad skovvejen fra Knuds skov indgang, Knudsskovvej, 4760 Vordingborg. 
OBS: Guiden står for P-afgiften.

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

8. September - Camønopausen ved Damsholte Observatorium

Camønoens rute ved Damsholte Observatorium snor sig i landbrugs- og skovlandskabet. På Camønoen opleves jordforbindelsen og kigget op til himlen. Vi ser og hører om observatoriet.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen.

Ikke adgang til toilet. Underlaget er markvej og græssti. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 3 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.00 og 14.00 - 15.30

Mødested:
P-plas ved Damsholte Observatorium, Grønsundsvej 251, 4780 Stege

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

1. September - Jordbassinernes vilde mad

Vi går på den nye Vil Mad sankerute og lærer om at høste vilde spiselige planter.

Medbring saks og frysepose/kurv til at samle lidt med hjem.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen.

Ikke adgang til toilet. Underlaget er grus- og græssti. Egnet til rollator. Længde ca. 2 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.00 og 14.00 - 15.30

Mødested:
P-plads for enden af grusvejen ved Kostervej 24, 4780 Stege

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

25. August - Kalvehave havn og snorkelsti

Vi vandrer igennem lystbådehavneområdet og ser og hører om snorkelstien, som formidler livet under vandet.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen. Eller badetøj til en tur i bølgerne efter turen. Badebro med trapper.

Adgang til toilet i havnen. Underlaget er asfalt og grussti. Egnet til rollator. Længde ca. 2,5 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.00 og 14.00 - 15.30

Mødested:
P-plads Kalvehave havn, Kalvehave Havnevej, 4771 Kalvehave

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

18. August - Klintholm Gods park og skov

En skovtur blandt gamle trækæmper i den privatejede del af Klinteskovens mere ukendte hjørner.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen.

Ikke adgang til toilet. Underlaget er skovveje og lidt kuperet terræn. Ikke egnet til rollator. Længde ca. 3,5 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.00 og 14.00 - 15.30

Mødested:
P-plads syd for godsets hovedbygning og nord for Klintholmvej 10, 4791 Borre

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

11. August - Boseihaven i Faksingeskoven

På skovturen går vi forbi Boseis økologiske grøntsagshave, som levere til højskolen og lokale gourmetrestauranter.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen.

Adgang til toilet. Underlaget er skovveje. Egnet til robust rollator. Længde ca. 2 km.

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.00 og 14.00 - 15.30

Mødested:
Evensølundvej 5, 4720 Præstø

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune

4. August - Hundevængs Overdrev: orkideer med udsigt til havet

Vi oplever det spændende kalkoverdrev på Østmøn, som fornyligt er omlagt fra landbrugsjord til vild natur med massevis af orkideer og insekter.

Medbring gerne en madpakke og kaffe/the til en lille pause sammen.

Ikke adgang til toilet. Underlaget er eng og trampestier. Ikke egnet til rollator. Længde 2-3 km.

Tid:
Der er 1 tur fra 14.00 - 15.30

Mødested:
Møns fyr, Fyrvej 8, 4791 Borre

Turguide:
Naturvejleder Marie Roland, Naturstyrelsen Storstrøm

28. juli Ulvshale strands liv i vandkanten

Vi går i overgangen mellem sand og vand og nyder lyden af bølger og det varierede kystlandskab.
Tag lidt at spise og drikke med til en lille pause.

Der er adgang til toilet. Underlaget er ujævnt og sandet. Ikke egnet til rollator. Længde er ca. 3 km. 

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.00 og 14.00 - 15.30

Mødested:
Naturstyrelsens P-plads lige efter diget og inden campingpladsen, Ulvshalevej, 4780 Stege

Turguide:
Naturvejleder Susanne Rosenild
fra Afdelingen for Sundhed, Vordingborg kommune

Tidligere tilmelding kan afmeldes her

21. juli Ny natur Knudshoved Odde

Man vil opleve det bakkede morænelandskab. Vi vil se på de nye naturtiltag man er i gang med derude. Vi kommer ud til Draget, som skiller de 2 halvdele af Knudshoved Odde.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er skovvej. Ikke egnet til rollator. Længde er ca.3-4  km og kan forkortes.

Turen tilpasses deltagernes fysik.

Tid og mødested
Kl. 11.30 Knudskovgaard, Knudskovvej 76, 4670 Vordingborg.
OBS: Du skal til denne tur IKKE betale P-afgift ved indgang til skoven. Guiden afregner antal deltager biler.

Turguide
Ivan Ingemansen

Tidligere tilmelding kan afmeldes her

14. juli Hegnede skov på Møn - en ukendt skov for de fleste

Naturstyrelsens nyeste skov er tilplantet med både vilde arter og kulturarter. Vi går rundt i skovlandskabet på græsstierne og lærer skoven at kende.
Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en lille pause sammen.

Der er ikke adgang til toilet. Underlaget er ujævne græsstier. Ikke egnet til rollator. Længde er ca. 2 - 3  km. 

Tid og mødested
Kl. 11.30 P-plads i den nordlige ende af Toftevej, 4780 Stege

Turguide
Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler
fra Afdelingen for Byg, Land og Miljø, Vordingborg kommune

Tidligere tilmelding kan afmeldes her

7. juli Insekter og blomsterende urter på Sandvig overdrev

Vi går på overdrevet med en fantastisk udsigt over havet og ser nærmere på de overdrevsarter der trives her blandt græssende dyr. 

Medbring gerne madpakke og kaffe/te til en lille pause sammen.

Der er adgang til toilet ved havnen. Underlaget er græs og trampestier. Ikke egnet til rollator. Længde er ca. 2 - 3  km. 

Tid:
Der er 2 ens ture hhv. Kl. 11.30 - 13.00 og 14.00 - 15.30

Mødested:
P-plads ved indgang til Sandvig havn, 4735 Mern

Turguide:
Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler
fra Afdelingen for Byg, Land og Miljø, Vordingborg kommune

Tidligere tilmelding kan afmeldes her

30. juni: Roneklint Fyr og strand

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 3,5 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

23. juni: Kulsbjergs drøvtygger landskab

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 3 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

16. juni: Mallings Kløft i den unge sommertid

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 2 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

9. juni: Ræveholms Mose og skovområde

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 2 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

2. juni: Landskabsforandring ved Jungshoved Folkepark

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er 2-3 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

26. maj: Vilde bier og andet liv ved Hårbølle Strand

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 2 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

19. maj: Hattedammen og Bogø Mølle

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 2 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

12. maj: Munks Banke - en ukendt perle

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 2 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

5. maj: Knudshoved Odde i forandring

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er 4-5 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

28. april: Engene ved Gl. Oremandsgaard

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 2,5 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

21. april: Udby Skov - en ung skov med mening med livet

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 3 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

14. april: Bogø Fyr og Farø Sankerute

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 3 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

7. april: Storkeengen og gravhøje i Fanefjord Skov

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 3 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

31. marts: Livet for mennesker og natur ved Bårsesøerne

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er 2,5-3 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

24. marts: Ulvshales vilde heste og åbne enge

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 2 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

17. marts: Klintholm Gods, Park og Skov

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 3,5 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

10. marts: Årstidens liv ved kirkeskov og kirkeeng

Der arrangeres tre ens ture med start hhv. kl. 9.00, 11.30 og kl. 14.00.

Turen er ca. 2 km.

Vigtigt:

Læs mere og tilmeld dig her

27. januar 2021: Oringeområdets vinterlandskab

TUREN DEN 27. JANUAR 2021 ER AFLYST GRUNDET COVID-19 RESTRIKTIONERNE

20. januar 2021: Vinterfugle i Hestehave Skov

TUREN DEN 20. JANUAR 2021 ER AFLYST GRUNDET COVID-19 RESTRIKTIONERNE

13. januar 2021: Faksingeskovens små mårdyr

TUREN DEN 13. JANUAR 2021 ER AFLYST GRUNDET COVID-19 RESTRIKTIONERNE

6. januar 2021: Klinteskovens vildskab ved Liselund

TUREN DEN 6. JANUAR 2021 ER AFLYST GRUNDET COVID-19 RESTRIKTIONERNE