Spring til indhold

Særligt for personale

SOM MEDARBEJDER I VORDINGBORG KOMMUNE ER DU DAGLIGT I KONTAKT MED MANGE ANDRE. GODE HYGIEJNEVANER ER MED TIL AT SIKRE DIG, DINE KOLLEGER OG DIN FAMILIE MOD UNØDIG SMITTE OG SYGDOM

"God hygiejne i kortform" - som skitseret nedenfor er gode retningslinjer at følge. Ligesom du med fordel kan få råd og vejledning omkring arbejdstøj, uheld og graviditet og hygiejne på de følgende sider.

Som medarbejder i kommunen kan du også altid kontakte enten Sundhedsplejen eller hygiejnesygeplejersken i Pleje og Omsorg, hvis du har brug for konkret sparring på hygiejnespørgsmål. Du finder kontaktoplysninger i højre kolonne.

God hygiejne i kortform:

  • Vask hænder ofte og husk sæbe
  • Håndfri armaturer og sæbeautomater anbefales
  • Håndsprit er et godt supplement
  • Brug "Albuetricket" - host og nys i albuen
  • Vask så vidt muligt tøj ved 60 grader
  • Luft ud - flere gange dagligt
  • Aftør dagligt tastaturer, ipads, telefoner
  • Optimer rengøring - hold orden!