Spring til indhold

Hygiejne og indeklima i skoler

Mange børn opholder sig i rum - både hjemme og i skoler - hvor der ikke luftes nok ud.

Ved udluftning reduceres antallet af skadelige partikler i luften, og det er med til at mindske hovedpiner, koncentrationsbesvær, træthed og irriterede slimhinder - og ikke mindst er udluftning med til at sikre en god hygiejne.

Luft ud:

  • Efter hver time
  • 5-10 minutter

Der luftes ud ved at åbne vinduer helt op - det er ikke nok at sætte vinduer på klem

Godt indeklima afhænger også af en god rengøring.

Rengøringsniveauet har en selvstændig betydning for sygeligheden i daginstitutionen.
Ved indkøb er det vigtig at sikre, at legetøj, inventar, tekstiler o.l. er rengøringsvenligt og kan desinficeret ved behov.
Her skal også være en særlig opmærksomhed omkring møbler, der ligeledes skal være rengøringsvenlige og skal kun desinficeres ved behov.

Gulvtæpper frarådes: findes de, må de støvsuge hyppigt/dagligt. Løse mindre gulvtæpper bør vaskes x 1/uge.

Forebyggelsespakke - Indeklima i skoler:

Et godt indeklima i skoler betyder meget for læringsmiljøet. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en forebyggelsespakke for indeklima i skoler. Den indeholder konkrete anbefalinger og eksisterende evidens på området. Se link i højre kolonne.