Spring til indhold

Hygiejne og indeklima i skoler

Mange børn opholder sig i rum - både hjemme og i skoler - hvor der ikke luftes nok ud.

Ved udluftning reduceres antallet af skadelige partikler i luften, og det er med til at mindske hovedpiner, koncentrationsbesvær, træthed og irriterede slimhinder - og ikke mindst er udluftning med til at sikre en god hygiejne.

Forebyggelsespakke - Indeklima i skoler:

Et godt indeklima i skoler betyder meget for læringsmiljøet. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en forebyggelsespakke for indeklima i skoler. Den indeholder konkrete anbefalinger og eksisterende evidens på området. Se link i højre kolonne.

Luft ud:

  • Efter hver time
  • 5-10 minutter

Der luftes ud ved at åbne vinduer helt op - det er ikke nok at sætte vinduer på klem