Spring til indhold

Hygiejne og toilet

Det er vigtigt at holde en god hygiejne på især toiletter, pusleborde og potter for at hindre smitte og infektioner hos børn og medarbejdere. Det er også vigtigt for at sikre, at toiletterne bliver benyttet, når der er brug for det!

Toiletforhold betyder meget for trivsel og sundhed. Nogle børn holder sig hele dagen, fordi de ikke vil benytte institutionens toiletter. Det kan have store konsekvenser for helbredet, hvis det sker gennem længere tid. Det kan blandt andet give mavesmerter, urinvejsproblemer samt inkontinensproblemer.

Toiletter

Rengøring på toiletter varetages af rengøringspersonale

Ved behov for rengøring i løbet af dagen anbefales det at:

 • Benytte engangshandsker
 • Anvende engangsklude
 • Håndhygiejne efter brug af handsker og efter uren procedure

Bleskift:

Bleskift skal ikke foregå, hvor børnene leger og spiser. Puslepladsen skal indrettes efter retningslinjer fra SST  Se videoen her

Retningslinjerne er: Se videoen her

 • Bruge engangshandsker
 • Bruge engangsforklæde 
 • Bruge vandtætte engangsunderlag
 • Bruge engangsvaskeklude, der gøres våde under rindende vand
 • Bruge engangsservietter
 • Bruge engangsbleer
 • Affaldsbeholder er pedalbetjent og inden for rækkevidde
 • Affaldsbeholder afvaskes efter behov, minimum 1 gang om ugen

Potter:

Håndtering af urin og afføring kræver omhyggelig hygiejne, da afføring indeholder bakterier, der er sygdomsfremkaldende, hvis de kommer i kontakt med f.eks. mad og slimhinder.

 • Minitoiletter med træk og slip foretrækkes frem for potter
 • Benyt altid engangshandsker ved håndtering af potter
 • Potter tømmes og rengøres med vand og universelt rengøringsmiddel
 • Bruges en pottebørste, skal den opbevares forsvarligt og bør dagligt vaskes i vaskemaskine ved mindst 90 grader
 • Barn og voksen skal vaske hænder efter barnet har siddet på potte

Puslepladsen:

Puslebord og puslemadras bliver meget let forurenet med smittestoffer især fra afføring. Gode rutiner for hygiejnen nedsætter smitterisikoen. Det anbefales:

 • Puslepladsen/puden skal kunne rengøres og tåle aftørring og desinficering rutinemæssigt efter hvert bleskift
 • Puslemadrassen og puslebordet afvaskes mindst 2 gange dagligt med universalrengøringsmiddel, og efter behov ved synlig forurening
 • Brug fugttætte engangsunderlag
 • Puslepladsen aftørres rutinemæssigt med engangsklud fugtet med denatureret sprit (70-85%) efter hvert bleskift

 

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne - se afsnittet om hygiejne og håndvask