Spring til indhold

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om socialt frikort. 

Hvilket arbejde kan jeg bruge mit socialt frikort til?
Arbejdet skal være almindeligt, ustøttet arbejde i offentlige eller private virksomheder. Det vil sige, at det eks. ikke kan være arbejde i løntilskud eller arbejde for privatpersoner eller egen, selvstændig virksomhed. Din arbejdsgiver skal gå med til at indberette det, du arbejder, på www.socialtfrikort.dk 

Vil det arbejde, jeg udfører på et socialt frikort, have indflydelse på min fritagelse fra 225 timers-reglen? 
En fritagelse fra 225 timers-reglen er taget ud fra en vurdering af din aktuelle arbejdsevne, og derfor skal der løbende tages stilling til fritagelsen. Hvis du er fritaget for 225 timers-reglen, men arbejder meget i en periode på et socialt frikort, vil det kunne indgå i sagsbehandlerens vurdering af din arbejdsevne.

Vil de timer, jeg arbejder på et socialt frikort, tælle mod kravet i 225 timers-reglen? 
Ja, da der er tale om ustøttet, ordinært arbejde, tæller arbejdet med. I IT-løsningen til det sociale frikort bliver der dog ikke registreret antallet af timer, som du har arbejdet – kun hvilket beløb, du har tjent på frikortet. Derfor bruges en omregningsfaktor til at beregne antallet af timer.

Vil det, jeg tjener på et socialt frikort tælle mod grænsen for ”anden indkomst”, når jeg får førtidspension? 
Nej.

Tæller indtægter fra arbejdsdusører fra beskyttet beskæftigelse som en arbejdsindkomst, og derfor mod de 10.000 kr. jeg max. må have tjent det seneste år for at kunne få et socialt frikort? 
Ja.

Tæller de optjente feriepenge og ATP med i de 20.000 kr. jeg må tjene pr. år? 
Ja.

Er jeg som folkepensionist eller førtidspensionist i målgruppen for et socialt frikort? 
Ja, hvis du opfylder de andre krav.

Hvis jeg ikke tjener alle 20.000 kr. i 2019, overføres restbeløbet så til 2020? 
Nej.

Hvad hvis jeg ikke har NemID? 
Du behøver ikke have et NemID for at få et socialt frikort. NemID bruges kun til, at du kan tilgå IT-løsningen på www.socialtfrikort.dk, hvor du bl.a. kan se sit frikortnummer og hvor meget, du har tjent på frikortet. Din sagsbehandler i kommunen kan se disse ting for dig, og printe et fysisk frikort til borgeren, så du behøver ikke selv at kunne det.

Hvad hvis jeg har været indskrevet i ordinær uddannelse inden for det seneste år, men været sygemeldt fra uddannelsen? 
Socialstyrelsen argumenterer for, at du i så fald ikke har modtaget undervisning, og derfor ikke har været under ordinær uddannelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg har fået tildelt socialt frikort og flytter til en anden kommune? 
Dit frikort følger dig, og du behøver derfor ikke søge om et socialt frikort igen.