Spring til indhold

Socialt frikort

Folketinget har vedtaget en lov om forsøg med socialt frikort i 2019 og 2020 for personer med særlige sociale problemer. På et socialt frikort kan du i hver af årene tjene 20.000 kr. skattefrit i almindeligt arbejde, uden det bliver trukket i offentlige ydelser (eksempelvis kontanthjælp).

For at være i målgruppen for et socialt frikort kræver det:

  • At du har særlige sociale problemer (eks. psykiske lidelser, misbrug eller hjemløshed) som gør, at du er i målgruppen for at modtage støtte efter afsnit V i lov om social service (eks. socialpædagogisk støtte). Du behøver ikke allerede at modtage støtte eller begynde på det.
  • At du har opholdt dig i Riget (Danmark, Grønland og Færøerne) i sammenlagt 9 ud af de seneste 10 år.
  • At du ikke har været i almindelig uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Sådan søger du

Hent et ansøgningsskema her

Du kan også få et ansøgningsskema udleveret i Borgerservice Vordingborg, Præstø eller Stege.

Ansøgningsskemaet kan afleveres i Borgerservice Vordingborg, Præstø eller Stege eller sendes med digital post på borger.dk til Borgerservice, Vordingborg Kommune. 

Hvad sker der med min ansøgning?

Først bliver opholdskravet, uddannelse og arbejdsindkomst tjekket i Borgerservice. Hvis du ikke opfylder de krav, vil du få afslag på din ansøgning.

Hvis du opfylder de krav, vil din ansøgning blive sendt videre til Afdeling for Psykiatri og Handicap. Her vil der blive foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation, dine ressourcer og dine behov, og om du har særlige sociale problemer. Ud fra den vurdering vil du modtage en afgørelse på din ansøgning.

Hvis du får et socialt frikort

Hvis du får et socialt frikort, får du et femcifret frikort-nummer. Når du finder et arbejde, skal din arbejdsgiver gå med til at indberette det, du tjener, i IT-løsningen på www.socialtfrikort.dk. Arbejdsgiver skal bruge dit frikortnummer, for at indberette det du tjener. 

Hvis du har NemID, kan du på www.socialtfrikort.dk følge med i hvor mange penge, du har tjent på dit frikort, og se dit frikortsnummer. Hvis du ikke har NemID, kan en sagsbehandler i Borgerservice se det for dig og printe et fysisk frikort til dig.

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om socialt frikort. 

Hvilket arbejde kan jeg bruge mit socialt frikort til?
Arbejdet skal være almindeligt, ustøttet arbejde i offentlige eller private virksomheder. Det vil sige, at det eks. ikke kan være arbejde i løntilskud eller arbejde for privatpersoner eller egen, selvstændig virksomhed. Din arbejdsgiver skal gå med til at indberette det, du arbejder, på www.socialtfrikort.dk 

Vil det arbejde, jeg udfører på et socialt frikort, have indflydelse på min fritagelse fra 225 timers-reglen? 
En fritagelse fra 225 timers-reglen er taget ud fra en vurdering af din aktuelle arbejdsevne, og derfor skal der løbende tages stilling til fritagelsen. Hvis du er fritaget for 225 timers-reglen, men arbejder meget i en periode på et socialt frikort, vil det kunne indgå i sagsbehandlerens vurdering af din arbejdsevne.

Vil de timer, jeg arbejder på et socialt frikort, tælle mod kravet i 225 timers-reglen? 
Ja, da der er tale om ustøttet, ordinært arbejde, tæller arbejdet med. I IT-løsningen til det sociale frikort bliver der dog ikke registreret antallet af timer, som du har arbejdet – kun hvilket beløb, du har tjent på frikortet. Derfor bruges en omregningsfaktor til at beregne antallet af timer.

Vil det, jeg tjener på et socialt frikort tælle mod grænsen for ”anden indkomst”, når jeg får førtidspension? 
Nej.

Tæller indtægter fra arbejdsdusører fra beskyttet beskæftigelse som en arbejdsindkomst, og derfor mod de 10.000 kr. jeg max. må have tjent det seneste år for at kunne få et socialt frikort? 
Ja.

Tæller de optjente feriepenge og ATP med i de 20.000 kr. jeg må tjene pr. år? 
Ja.

Er jeg som folkepensionist eller førtidspensionist i målgruppen for et socialt frikort? 
Ja, hvis du opfylder de andre krav.

Hvis jeg ikke tjener alle 20.000 kr. i 2019, overføres restbeløbet så til 2020? 
Nej.

Hvad hvis jeg ikke har NemID? 
Du behøver ikke have et NemID for at få et socialt frikort. NemID bruges kun til, at du kan tilgå IT-løsningen på www.socialtfrikort.dk, hvor du bl.a. kan se sit frikortnummer og hvor meget, du har tjent på frikortet. Din sagsbehandler i kommunen kan se disse ting for dig, og printe et fysisk frikort til borgeren, så du behøver ikke selv at kunne det.

Hvad hvis jeg har været indskrevet i ordinær uddannelse inden for det seneste år, men været sygemeldt fra uddannelsen? 
Socialstyrelsen argumenterer for, at du i så fald ikke har modtaget undervisning, og derfor ikke har været under ordinær uddannelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg har fået tildelt socialt frikort og flytter til en anden kommune? 
Dit frikort følger dig, og du behøver derfor ikke søge om et socialt frikort igen.