Spring til indhold

Bødetakster ved flytning

Hvis du flytter i eller til Vordingborg Kommune, skal du anmelde det til Borgerservice senest 5 dage efter flyttedatoen.

Læs mere om, hvordan du melder flytning.

Hvis fristen for anmeldelse af flytning overskrides, eller der afgives urigtige oplysninger, kan der idømmes bøder efter cpr-lovens § 12 og 57.

BØDETAKSTER

Ikke rettidig anmeldelse af flytning § 57, nr. 1

Kr. 600

Manglende anmeldelse af opgivet flytning/flytning der ikke er blevet effektueret § 57, nr. 2

Kr. 800

 

Afgivelse fra personen, der flytter, af forkerte oplysninger om selve flytningen § 57

Kr. 2.000

Udeladelse, fra udlejer/boligadministrator, af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger§ 57, nr. 5 

Kr. 2.000

 

I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kr.

Kr. 2.000