Spring til indhold

Tilsyn på sociale tilbud til borgere med særlige behov

 • Socialtilsyn Øst har ansvaret for godkendelse af og tilsyn med de sociale botilbud i Vordingborg Kommune.
 • Socialtilsynet foretager en samlet faglig vurdering af tilbuddenes faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed i forbindelse med godkendelse og tilsyn.
 • Socialtilsynet benytter en kvalitetsmodel, der omfatter kvalitetskriterier og indikatorer for hvert af de syv overordnede kvalitetstemaer.
 • Kvalitetsmodellen er et dialogredskab, som giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.
 • Kvaliteten af et tilbud skal være kendetegnet ved, i hvor høj grad formålet med indsatsen realiseres og bidrager til, at borgerne trives.
 • Følgende temaer bliver gennemgået ved de sociale tilsyn
  • Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse
  • Tema 2: Selvstændighed og relationer 
  • Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater
  • Tema 4: Sundhed og trivsel
  • Tema 5: Organisation og ledelse
  • Tema 6: Kompetencer
  • Tema 7: Fysiske rammer
 • Tilsynsrapporterne for de enkelte tilbud er tilgængelige på tilbuddenes egne hjemmesider eller på Tilbudsportalen
 • Det personrettede tilsyn bliver altid gennemført af borgerens handlekommune.  

Tilsyn før 2014

 • Afdeling for Psykiatri og Handicap i Vordingborg Kommune har indtil udgangen af 2013 gennemført de driftsorienterede tilsyn på alle kommunale og private, midlertidige og længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • I 2013 gennemførte det private firma Revas Aps tilsynene på de kommunale tilbud på vegne af Psykiatri og Handicap.
  Afdeling for Psykiatri og Handicap gennemførte selv tilsynene på de private botilbud.