Spring til indhold

Udskrivelse fra sygehus

Hvis din pårørende udskrives fra sygehuset er den lægelige behandling på sygehuset afsluttet, og det er ikke muligt at forlænge opholdet på sygehuset. Resten af behandlingen fortsætter i kommunen i samarbejde med egen læge.

Vordingborg Kommune kan yde sygepleje, pleje og rehabilitering efter opholdet på sygehuset. Hjælp kan gives enten i eget hjem eller på et plejecenter. Oversigten over plejecentre i distrikter er her.

Hjælpen kan være af midlertidig eller af varig karakter.

Hvis din pårørende har givet samtykke til at Vordingborg Kommune må modtage besked om indlæggelsen på sygehuset, så modtager Afdeling for Pleje og Omsorg en digital besked i Visitationen og hos sygeplejersken i distriktet. Beskeden er en pleje-/ forløbsplan, der kort fortæller om opholdet på sygehuset og om behovet for støtte og hjælp på sygehuset. Vordingborg Kommune modtager planen, og den praktiserende læge modtager tre hverdage senere en kort beskrivelse af behandlingsforløbet, en epikrise.

Den digitale besked bevirker at din pårørende modtager et Tage-imod besøg eller en opringning fra en sygeplejerske cirka tre timer efter udskrivelsen. Besøget følges op indenfor den første uge, medmindre andet aftales.

Ved Tage-imod besøget vurderer sygeplejersken den aktuelle situation efter hjemkomsten fra sygehuset. Sygeplejersken sikrer sig at medicin, recepter og eventuelle sygeplejeremedier fra sygehuset er medgivet ved udskrivelsen. Der lægges samtidig en overordnet plan for den nødvendige sygepleje og udførelse af den lægeligt ordinerede behandling.

Såfremt sygehuset har orienteret Vordingborg Kommune om, at der er behov for midlertidige hjælpemidler som seng, sengebord og badestol, bliver de leveret af Hjælpemiddeldepotet i forbindelse med udskrivelsen, når udskrivelsen er planlagt til hverdage. Ellers leveres hurtigst muligt herefter af Hjælpemiddeldepotet.

Hjælpemiddeldepotet må levere hjælpemidlerne, hvis der er personer tilstede på adressen. Hjælpemidler placeres centralt i boligen, hvor der er den nødvendige plads. Det er der typisk i stuen og stuen skal være så ryddelig, så hjælpemidlerne kan placeres og plejepersonalet kan komme omkring dem.

I løbet af den første uge efter udskrivelsen vurderes behovet for de midlertidige hjælpemidler og deres placering i boligen. Det vurderer plejepersonalet i dialog med en Hjælpemiddelterapeut. De nødvendige hjælpemidler udlånes fortsat, mens resten leveres retur.

Såfremt behovet for hjælpemidler viser sig at være varigt igangsættes en proces med ansøgning og vurdering. Bevilling af hjælpemidlerne finder sted efter gældende lovgivning og praksis.

Efter indlæggelse på sygehus er der ofte behov for efterfølgende kontakt med praktiserende læge eller med sygehus. Her anbefales pårørende at følge med ved samtaler og forløb af undersøgelser. Plejepersonalet kan almindeligvis ikke tage med på lægebesøg eller på sygehus. Plejepersonalet kan koordinere og sikre sig, at praktiserende læge eller sygehus forberedes på, at din pårørende ankommer uledsaget.