Spring til indhold

Midlertidigt ophold på aflastningsplads eller akutplads

Midlertidigt ophold tilbydes på et af kommunens plejecentre. Tilbuddet kaldes ferieophold, afklaringsophold, aflastningsophold eller træningsophold. Opholdet er tidsbegrænset afhængigt af det formål, der er med opholdet. Der betales for forplejning mv. Taksten for midlertidigt ophold besluttes én gang årligt af Kommunalbestyrelsen.

Midlertidigt ophold er som regel af 6 til 13 ugers varighed inden udskrivelse til eget hjem eller egnet bolig aftales.

 Der kan også tilbydes midlertidigt ophold på akutplads. Et midlertidigt ophold på akutplads er af kortere varighed på 10 til 14 dage og tilbydes som alternativ til indlæggelse eller genindlæggelse på sygehus. Opholdet på akutstue er gratis, da det er bevilget efter sundhedsloven.

Såfremt opholdet efter udskrivelse fra sygehus eller fra akutplads finder sted på en midlertidig plads afholdes afklaringssamtale. Den afholdes indenfor de første 14 dage og det anbefales den nærmeste pårørende at deltage. Ved samtalen kan aftales at afholde opfølgende møde, og der lægges en plan for det midlertidige ophold.

Udskrivelse fra midlertidigt ophold foregår på samme måde som udskrivelse fra sygehus dvs. med Tage-imod besøg og opfølgning.

Et midlertidigt ophold kan både skabe bekymringer for fremtiden og kan give aflastning i en svær tid. Der er sandsynligvis mange vaner, der må ændres i den nye situation. Og der er mange spørgsmål, der skal afklares og svares på. Særligt i starten af opholdet, hvor meget er uafklaret. Personale og ledelse besvarer og hjælper i det omfang og på det tidspunkt, hvor det er muligt.