Spring til indhold

Hvem yder hjælpen til pleje mv.

Den personlige hjælp og praktiske støtte gives af plejepersonale. Plejepersonalet hjælper med dagligdags gøremål eller med at træne dagligdags færdigheder. Nogle gange deltager en fysioterapeut eller en ergoterapeut fra Rehabiliteringsteam Ældre også. Rehabiliteringsforløbet er tidsafgrænset og er planlagt ud fra de mål, der er aftalt.

Plejepersonalet udfører den hjælp, der er bevilget. Det der leveres af personalet registreres automatisk ved at deres arbejdsplan dagligt godkendes i det elektroniske omsorgssystem. Personalet dokumenterer i den elektroniske omsorgsjournal de iagttagelser, der afviger væsentligt fra det vanlige.

Sygepleje gives af kommunalt personale. På plejecentre er det personale fra Vordingborg Kommune, der yder hjælpen. Og i hjemmeplejen kan både kommunale og private leverandører vælges efter Lov om frit valg. Oversigt kan findes her.

Plejepersonalet arbejder de fleste af ugens dage i forskellige vagthold, så døgnets 24 timer er dækket. Det betyder, at der er dage eller perioder af året, hvor personalet holder fri. De dage gives hjælpen af kollegaer. I ferieperioder, fx i skolernes sommerferie hjælper vikarer. De forskellige vagthold samarbejder og formidler væsentlige ændringer i den elektroniske omsorgsjournal og mundtligt afhængig af om hjælpen skal tilpasses situationen.

Ved planlægning af personalets arbejdsopgaver tages der hensyn til ønsker om, hvorledes og af hvem hjælpen skal udføres. Men der vil være perioder, hvor det ikke er muligt, og hvor hjælpen må gives i det omfang og på det tidspunkt, det er muligt at give hjælpen.