Spring til indhold

Genoptræning og vedligeholdende træning

Nogle gange følges udskrivelse fra sygehus af en genoptræningsplan – en GOP, såfremt sygehuset har vurderet, at det er muligt at genoptræne hos fysioterapeut eller ergoterapeut efter udskrivelsen.

En genoptræningsplan startes op af Træning og Rehabilitering i Afdeling for Sundhed indenfor 7 dage. Træningen aftales som et forløb, der kan variere med forskellige typer af træning. Som regel tilbydes holdtræning en til to gange ugentlig på et sundhedscenter.

Det er også muligt at træne selv eller at deltage i de forskellige bevægelsesaktiviteter på Vordingborg kommunes aktivitetscentre. Her tilbydes forskellige holdaktiviteter på de enkelte geografier, og der samarbejdes på tværs af centrene, med foreningslivet, patientskoler og træningsområdet.

Der må til de forskellige tilbud forventes omkostning til kørsel. Se nærmere her under kørsel.

Træning i almindelige dagligdags færdigheder bevilges som rehabilitering. Træning kan foregå i specialiserede teams, i det daglige ved plejen i hjemmet, i aktivitetscentrene eller i forbindelse med et midlertidigt ophold på et plejecenter. Det rette tilbud gives efter en konkret og individuel vurdering. Det kan være nødvendigt at indhente lægelig udtalelse eller en vurdering ved andet fagpersonale fra sygehuset.